Sportraad

De Retiese sportraad geeft advies over de planning en uitbouw van sport- en recreatieaangelegenheden. De sportraad kan dit doen op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur. Verder zorgt hij voor de coƶrdinatie van de activiteiten en voor overleg en samenwerking tussen de verschillende Retiese sportverenigingen.

De adviesraad speelt in op de noden die leven binnen de gemeente, zorgt voor de recreatie van de bevolking en bevordert de sportbeoefening. Ook doet de sportraad onderzoek naar en levert hij informatie en documentatie over sport- en recreatieaangelegenheden.

In de sportraad zitten telkens één of twee vertegenwoordigers van een Retiese sport- of recreatieve vereniging. Sportdeskundigen die in Retie wonen kunnen gecoƶpteerd worden. Zij hebben eveneens stemrecht. Er zijn echter ook niet-stemgerechtigde leden zoals de schepen van sport, de ambtenaar van de Sportdienst en afgevaardigden van andere adviesraden.

De sportraad wordt naar aanleiding van een bepaalde activiteit opgedeeld in werkgroepen die bestaan uit leden van de sportraad.

Voorzitter:

Def Claessen, E def.claessen@telenet.be