Sporthal Boesdijkhof officieel geopend

Gepubliceerd op vrijdag 17 september 2021 9.06 u.
Op vrijdag 17 september werd de gemeentelijke sporthal Boesdijkhof officieel geopend. De uitbreidingswerken gingen van start in mei 2020. Nu de sportcapaciteit is uitgebreid kunnen we nog meer gebruikers een plekje geven om te sporten.

De gemeentelijke sporthal werd officieel in gebruik genomen in september 1989. Al van in de beginjaren werd deze bijzonder intensief gebruikt door de vele verenigingen die er hun thuisbasis hebben, door de Retiese scholen, tijdens sportkampen en overdekte sportspeeltuindagen …

Doorheen de jaren bleef de vraag naar sportruimte groter dan het aanbod. Sinds 2012 kon het gemeentebestuur hier deels aan tegemoet komen, door de realisatie van de sportzaal in het nieuwe schoolgebouw van de gemeentelijke basisschool in Schoonbroek. Maar ook ondanks deze extra ruimte bleek de sportcapaciteit nog te beperkt en werd beslist om de nodige budgetten vrij te maken om de bestaande sporthal uit te breiden.

Architectenvennootschap G.R.O.T. zorgde samen met aannemer Vanhout.pro voor de realisatie van het project. Omdat de zaal ook intens gebruikt wordt voor schoolsport, kan de gemeente rekenen op subsidies van AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.

Sinds begin augustus 2021 werd de vernieuwde sporthal in gebruik genomen.
De sporthal werd uitgebreid met 2 volwaardige terreinen, voorzien van een oppervlakte elastische sportvloer. De zaal voldoet aan alle moderne normen en is uitgerust met belijning voor volleybal, basketbal en badminton. In de vroegere polyvalente zaal werden vier extra kleedkamers gemaakt. Daarnaast werd een nieuwe polyvalente zaal met hedendaagse parketvloer opgetrokken.

Om de sporters die in de bestaande zaal activiteiten hebben niet te storen, werd een doorgang gecreëerd richting het nieuwe gedeelte. Naast terrein 3 werd kleutersanitair voorzien, wat heel handig is voor de vele kleuters en begeleiding die komen turnen in de sporthal. In het verlengde van de cafetaria werd een modulaire vergaderruimte gerealiseerd waar zowel de verenigingen als gemeentelijke diensten gebruik van kunnen maken. Op piekmomenten zal deze zaal ook gebruikt worden als extra cafetariaruimte.

De sporthal werd uitgerust met energiezuinige verlichting en verwarming. Aan de bestaande zonnepaneleninstallatie werden extra panelen toegevoegd. Het regenwater wordt niet via de riolering afgevoerd maar infiltreert via een wateropvangbekken rechtstreeks in de bodem.

Op vrijdag 17 september ’21 werd de vernieuwde sporthal feestelijk geopend. Alle aanwezigen kregen een rondleiding doorheen de gloednieuwe sporthal en konden nadien samen klinken op het resultaat.