Sociaal-pedagogische toelage

De Sociale Dienst van gemeente Retie verleent jaarlijks een toelage aan gezinnen die thuis een kind met een beperking verzorgen.

Voorwaarden

De toelage wordt uitgekeerd aan personen of gezinnen die thuis een kind met een beperking verzorgen en bijstaan. 

Het gezin moet minstens 1 jaar in de gemeente Retie gedomicilieerd zijn en zijn verblijf hier hebben.

Het kind

  • mag niet ouder zijn dan 21 jaar;
  • mag niet genieten van een tussenkomst van de zorgverzekering (130,00 EUR/maand);
  • moet recht hebben op verhoogde kinderbijslag;
  • mag niet verblijven in een voorziening voor personen met een handicap (uitgezonderd een schoolinternaat gedurende de weekdagen).

Procedure

Als de toelage het vorige jaar werd toegekend, zal de Sociale Dienst de aanvraagprocedure starten voor dit jaar. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Ouders die een eerste aanvraag indienen, richten zich tot de Sociale Dienst die je graag verder helpt.

Bedrag

De thuisverzorgingstoelage bedraagt 125,00 EUR per jaar en per kind en zal in het begin van het volgende jaar worden uitgekeerd.

Wat meebrengen

  • attest van het kinderbijslagfonds waarin aangetoond wordt dat het kind recht heeft op verhoogde kinderbijslag;
  • OF attest van invaliditeit, uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat het kind gerechtigd is op verhoogde kinderbijslag;
  • rekeningnummer.