Snoeihout gratis naar recyclagepark sinds 1 januari '21

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 13.57 u.
Vanaf 2021 kan je gratis snoeihout* afleveren in het recyclagepark. Voor je bezoek aan het recyclagepark moet je snoeihout en tuiafval scheiden, ofwel moet het zo geladen zijn dat je ze ter plaatse gemakkelijk apart kunt lossen.

Wat is snoeihout?

De recyclageparkwachters merken dat het niet voor iedereen duidelijk is wat er onder snoeihout wordt verstaan. Daarom zetten we hieronder nog eens op een rijtje aan welke voorwaarden je snoeihout gratis kan aanleveren.

* Snoeihout =

  • Houtige takken van loofbomen, naaldbomen en struiken
  • Minimum een dikte van 1 cm aan het snijvlak
  • Maximum diameter van 20 cm
  • Maximum lengte van 2 meter
  • Riet, haagscheersel, bamboe of ander groenafval behoren niet tot de fractie snoeihout