Sessies rond depressie, rouw en verlies, angst en slaapproblemen bij ouderen

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 16.10 u.
Ouder worden brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Bij sommigen brengt dit heel wat zorgen en klachten met zich mee. Rond verschillende thema's zullen er van december tot februari infosessies worden georganiseerd.

Ouder worden brengt heel wat uitdagingen met zich mee: je netwerk verkleint als je op pensioen gaat, je moet je leven een nieuwe invulling geven, hoe ouder je wordt hoe groter de kans dat je mensen om je heen verliest … Zulke ingrijpende veranderingen vragen energie en dat kan leiden tot heel wat klachten.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en het samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van Balen, Dessel, Mol en Retie willen inzetten op het welzijn en de gezondheid van ouderen en organiseren daarom enkele infosessies rond verschillende thema’s.

Tijdens deze sessies krijgen de aanwezigen deskundige uitleg en praktische tips van psychologe Sanne Teuwkens. Zij begeleidt dagelijks ouderen die met veranderingen geconfronteerd worden die horen bij deze levensfase.

Rouw en verlies

Dinsdag 21 december ‘21, 13.30 u. - 15.30 u., kapel WZC Annadal, Boekweitbaan 36 (Retie) -> VERPLAATST NAAR 7 FEBRUARI '22

Depressie

Dinsdag 18 januari ’22, 13.30 u. - 15.30 u., Scholeke Brasel, Sportpark 2A (Dessel)

Bijna 40 % van de 50-plussers geeft aan droevige of depressieve gevoelens te ervaren. Toch wordt het vaak over het hoofd gezien of niet erkend. Het uit zich soms anders dan bij andere generaties, waardoor het niet altijd duidelijk is. Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in hoe een depressie eruitziet en hoe het zich uit bij ouderen, hoe je ermee kan omgaan en welke hulp er voorhanden is!

Rouw en verlies

Maandag 7 februari '22, 13.30 u. - 15.30 u., kapel WZC Annadal, Boekweitbaan 36 (Retie)

Een dierbare verliezen of dreigen te verliezen zorgt vaak voor een ontketening van emoties en vragen. Iedereen wordt hier in zijn leven vroeg of laat mee geconfronteerd. Maar hoe gaan we hiermee om? Wat is rouw? Wat is een rouwproces? Hoe ziet dat eruit? Deze sessie is bedoeld voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met verlies.

Slaapproblemen

Vrijdag 18 februari ’22, 13.30 u. - 15.30 u., Scholeke Brasel, Sportpark 2A (Dessel)

Slaap heeft een grote invloed op hoe we ons voelen. Een goede nachtrust is dus belangrijk, maar met het ouder worden verandert ons slaappatroon vaak. Wanneer hebben we een goede nachtrust en wanneer moeten we ons zorgen maken? En hoe kunnen we hiermee aan de slag

Angst

ONDER VOORBEHOUD - DATUM NOG TE BEPALEN

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met angstige gevoelens, we zijn allemaal al wel eens bang. Maar soms nemen deze angstgevoelens de overhand en hebben we het gevoel ze niet meer onder controle te hebben. Wat is angst juist? Wanneer is angst een probleem? En hoe zit dit als we ouder worden?

Praktische informatie

  • De vormingen zijn gratis voor alle 65-plussers.
  • Tijdens de sessies wordt er koffie en thee voorzien, tijdens de pauze een stuk gebak.
  • Schrijf vooraf in bij de Sociale Dienst: T 0800 35 442, E patricia.tobback@retie.be. Vermeld erbij welke sessie(s) je wenst te volgen.