Sciensano: overzicht per gemeente

Sciensano analyseert dagelijks in samenwerking met de gefedereerde entiteiten de epidemiologische situatie op verschillende geografische niveaus om zo heropflakkeringen of clusters op lokaal niveau op te sporen. Dat laat toe om de epidemie lokaal en bijtijds met gerichte maatregelen onder controle te brengen.

Sciensano geeft aan de hand van een aantal indicatoren een zicht op de lokale situatie. Deze zijn ter beschikking via het dashboard.

Om de autoriteiten te ondersteunen, werd beslist om de indicator “incidentie per gemeente” te presenteren op basis van een 14-daagse periode. Deze indicator wordt door de autoriteiten gebruikt om te bepalen of er al dan niet bijkomende preventie- of controlemaatregelen nodig zijn.