Schakel Retie

De meeste mensen hebben het goed. Ze hebben alle redenen om gelukkig te zijn in ons land.

Helaas…

vallen nog teveel mensen “uit de boot”, door werkloosheid, ziekte, financiële of familiale problemen…

Voor deze mensen willen we er zijn !

Schakel Retie wil mensen bereiken die in armoede leven of die in het dagelijkse leven weinig of geen kansen krijgen, bijvoorbeeld door ziekte, tegenslag, scheiding, migratie...

We willen mensen die zich uitgesloten voelen meer kansen bieden. Wij geloven dat we samen verandering kunnen brengen.

Door ontspannende en doelgerichte activiteiten te organiseren willen we mensen bij elkaar brengen. Dit om het sociaal isolement te doorbreken en een warme omgeving te cree¨ren waarin iedereen van elkaar leert.

Contact

Paul De Wit