RUP De Bempdekens

Proces- en startnota ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Bempdekens’

Het college van burgemeester en schepenen keurde de proces- en startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘De Bempdekens’ in zitting van 29 februari 2024 goed. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wenst de gemeente een visie voor het bedrijventerrein en de aangrenzende woonzone, verordenend vast te leggen.

De startnota is de 1e fase van het RUP en wordt ter inzage gelegd van 13 mei 2024 tot en met 11 juli 2024. Bekijk de proces- en startnota onderaan deze pagina of op afspraak bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis. 

Je bent eveneens van harte welkom op de infomarkt op woensdag 29 mei 2024 in GC Den Dries (Kerkhofstraat 37, Retie). De deuren zijn die avond doorlopend open tussen 19.30 u. en 21.30 u. Vooraf inschrijven is niet nodig. Verschillende medewerkers zijn aanwezig om op eventuele vragen te antwoorden.

Eventuele opmerkingen op de proces- en startnota kunnen uiterlijk op 11 juli 2024 bezorgd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen:

  • via mail naar omgeving@retie.be (ontvangstbewijs via mail)
  • door afgifte in het gemeentehuis (tegen ontvangstbewijs)
  • via aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2470 Retie. 

Meer info:
dienst Omgeving, T 014 38 92 42, E omgeving@retie.be