Provincie Antwerpen zal waterlopen deze zomer beperkt maaien/ruimen

Gepubliceerd op woensdag 17 juni 2020 15.56 u.
Wegens de huidige droogtetoestand zal de provincie Antwerpen de waterlopen van 2e categorie in haar beheer deze zomer slechts beperkt maaien en/of ruimen.

Deze specifiek opstuwende maatregelen worden genomen door de dienst Integraal Waterbeleid omwille van de huidige droogtetoestand. Deze maatregel geldt voor alle waterlopen van 2e categorie in het beheer van de provincie Antwerpen. In Retie zijn dat:

  • Looiendse Neet

  • Zwarte Neet

  • Werbeekse Neet (of Desselse Neet)

  • Wamp en Grote Biezen en Broekloop

  • Colateur

  • Witte Neet (of Kleine Nete)

Door de aanwezige plantengroei verwachten we dat het regenwater trager wordt afgevoerd en willen we dit water meer kans geven om te infiltreren in de bodem. Door de zeer lage grondwaterstanden is de nood aan infiltrerend hemelwater groot.

Uitzondering op het bovenstaande zijn beken die in het geval van een stortbui potentieel wateroverlast geven naar omliggende bebouwing of bewoning. Deze beken zullen uiteraard wel gemaaid worden indien de aanwezige plantengroei een te sterke opstuwende werking geven.

Voor wat betreft de jaarlijkse maaiing en ruiming van de waterlopen in het najaar (vanaf september - oktober), wijzigt er niets.