Opheffing rook- en vuurverbod

Gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2020 0 u.
Op 5 juni werd het rook- en vuurverbod dat sinds 20 mei weer van kracht was op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen, weer opgeheven. Voorzichtigheid blijft echter steeds geboden en er blijft een licht verhoogd risico op brand (brandfase oranje).

Van 20 mei tot 5 juni en van 3 april tot 4 mei vaardigde provinciegouverneur Cathy Berx al twee maal een rook- en vuurverbod uit omwille van de aanhoudende droogte.

Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

Brandfase oranje in de provincie Antwerpen: hoog gevaar, wees voorzichtig!

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

De actuele brandfase vind je op de website van het Agentschap Natuur en Bos, W www.natuurenbos.be/brandfase-antwerpen

Droogteproblematiek nog niet van de baan

Nu het acute brandgevaar in de natuurgebieden is afgenomen, wil dat niet zeggen dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De voorspelde hoeveelheid neerslag zal niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.