Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen

Gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022 10.08 u.
Sinds 20 april '22 kondigde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) code ORANJE af. De gouverneur kondigt op 4 mei '22 een absoluut rookverbod af in de natuur- en heidegebieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals een verbod om er een kampvuur of vuur in open lucht te maken.

Rook- en vuurverbod in de provincie Antwerpen

De gouverneur van de provincie Antwerpen vaardigt op 4 mei '22 een politiebesluit uit dat, met onmiddellijke ingang, een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals een verbod om er een kampvuur of vuur in open lucht te maken.

Doordat het droog is in onze natuur -en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er hoog. Bovendien wordt er de komende dagen weinig neerslag verwacht, waardoor het risico op branden verder toeneemt.

Dit verbod geldt voor alle bossen, natuur- en heidegebieden in de provincie, alsook voor het gebied dat er onmiddellijk aan grenst. Concreet houdt dit in dat deze verboden ook in een straal van 30 meter rond de natuur- en heidegebieden en bossen van toepassing zijn..

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.

Wat betekent code oranje?

  • Hoog gevaar.
  • Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur.
  • Wees voorzichtig.
  • Rook niet in natuur- en bosgebieden.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.
  • Vuur maken is verboden.

Meer info over de publieke risicocode: https://www.retie.be/brandgevaar-risico-code.