Wegenis- en rioleringswerken Geenend-Duinberg-Zavelstraat-Duinkerken

Vanaf voorjaar 2018 voert het gemeentebestuur i.s.m. Aquafin rioleringswerken uit in Geenend, Duinberg, Zavelstraat en een gedeelte van Duinkerken.

Update maart 2019: plaatsen toplaag asfalt

Op dinsdag 5 en woensdag 6 maart plaatst aannemer Vangeel een toplaag asfalt. De aannemer zal vanaf maandag 4 maart de reeds aangebrachte asfaltlaag schoonmaken met hogedruk en vraagt daarom aan de bewoners om ervoor te zorgen dat er geen obstakels op de weg staan opdat de borstelwagen vlot door kan. Vanaf maandag zal ook de voegband langs de boorden worden aangebracht en een kleeflaag op de reeds aangelegde laag asfalt worden gespoten. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal de belijning vanaf donderdag op de drempels worden aangebracht.

Update augustus 2018

De wegenis-en rioleringswerken in de projectzone zijn reeds goed gevorderd en zitten nog op schema. De riolering in de Zavelstraat en Duinkerken is reeds aangelegd en ook het deel Duinberg richting Pontfortsedijk is voorzien van een nieuwe riolering. Aannemer Vangeel heeft kantstroken en verharding aangebracht in de eerste straten, de eindlaag in asfalt zal op het einde van de werken in 1 fase worden aangelegd.

Na het bouwverlof is de aannemer gestart met de aanleg van de riolering in Duinberg richting Geenend om vervolgens over te gaan in de verbindingsriolering van Geenend. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de werken medio september ver genoeg gevorderd zijn om opnieuw een deel te voorzien van kantstroken en verharding (tot en met kruispunt Duinkerken). Verdere info omtrent bereikbaarheid zal via de aannemer ten gepaste tijden worden medegedeeld.

Update 15 mei 2018

Op 16 april is aannemer Vangeel gestart met de rioleringswerken in de projectzone.

In de eerste fase - nog voor het bouwverlof - is voorzien om de riolering in de Zavelstraat en Duinkerken aan te leggen. Er wordt naar gestreefd om in deze eerste fase al maximaal nieuwe kantstroken en onderlagen asfaltverharding aan te leggen.

Na het bouwverlof zal de aanleg van verbindingsriolering Geenend en Duinberg worden aangevat.