Retie sluit aan bij het Vastgoedinformatieplatform

Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023 9 u.
Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur.

Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Ondertussen behandelen steeds meer steden en gemeenten aanvragen via het nieuwe systeem. Op 1 januari 2024 zullen aanvragen voor elk perceel in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf dan zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform.

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 37,40 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgeving@retie.be met vermelding van een geldige capakey en adres

Meer info via: VIP - Vastgoedinformatieplatform | Digitaal Vlaanderen