Retie ondertekende als 145ste gemeente het SAVE-charter

Gepubliceerd op dinsdag 25 april 2023 9.04 u.
Sinds enkele jaren werken Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw, de Provincie Antwerpen en VSV met de steun van het studiebureau Mint, aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Dit is een intensief begeleidingstraject waarbij Antwerpse gemeenten volop inzetten op verkeersveiligheid.

Ook Retie engageert zich dit jaar om mee in te stappen in het traject.

Het Charter

Een belangrijke start is het ondertekenen van het SAVE-charter, een voorwaarde om met het traject Verkeersveilige Gemeente te mogen starten. De gemeente Retie is daarmee de 145ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent én engageert zich hiermee om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken in haar beleid.

Met dit charter wenst Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.

Verkeersveilige gemeente

Retie heeft zich voor het project ingeschreven omdat het zich als gemeente wil engageren om te streven naar nul verkeersslachtoffers op haar grondgebied.

Het project “Verkeersveilige gemeente” biedt de kans om onder begeleiding van de Federale Diensten van de Gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een actieplan rond verkeersveiligheid op te stellen.

“Word nooit lid van onze vereniging.”

Dat is het motto van Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw. Hoe minder leden OVK-SAVE vzw telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van onze organisatie. Daarom zijn we verheugd dat ook Retie alles in het werk wil stellen om verkeersslachtoffers te vermijden. Met dit charter maakt de gemeente verkeersveiligheid tot een prioriteit

Ondertekening

Maandag 24 april ondertekende burgemeester Patrick Geuens en schepen van Openbare Werken Luc janssen het SAVE-charter. Ook korpschef, Katrien Goffings, van de politiezone Kempen Noord-Oost tekende het charter.