Retie informeert

Via verschillende kanalen word je geïnformeerd over de gemeentelijke dienstverlening naar de bevolking toe. Denk maar aan de gemeentelijke website, het tweemaandelijkse informatieblad infoRetie, flyers en brochures van activiteiten, persberichten naar (lokale) media, de sociale mediakanalen ...