Van ‘Veerkrachtige Dorpen’ naar ‘Samen Onderweg’ - Tijdelijke proefopstellingen in Schoonbroek

Gepubliceerd op maandag 11 april 2022 13.30 u.
In 2019 dacht heel Schoonbroek onder de vlag van Veerkrachtige Dorpen mee na over manieren om het dorp nog beter te maken. Eén van de ideeën die tijdens het traject naar voor geschoven werden, was het verhogen van de veiligheid op de schitterende landbouwwegen die Schoonbroek rijk is.

Samen met RURANT en provincie Antwerpen ontwikkelden we het project ‘Gedeelde Landbouwwegen - Samen Onderweg’.

Retie hecht veel belang aan verkeersveiligheid. Via het project ‘Gedeelde Landbouwwegen’ verbetert de gemeente met verkeerstechnische ingrepen de veiligheid van landbouwwegen. Dat kan met een tractorsluis, inhaalhaven of wegversmalling.

Samen onderweg op landbouwwegen

Op plattelandswegen delen we de ruimte. Grote, zware landbouwmachines denderen er richting akkers terwijl wandelaars en fietsers er rust en stilte zoeken. En soms sluipt er ook autoverkeer over de smalle wegen. Als we begrip opbrengen voor elkaar, dan zijn we allemaal veilig #samenonderweg.

Landbouwwegen zijn plekken waar we ons koning te rijk kunnen wanen. Vaak rijden we er alleen. Als er dan plots toch een andere weggebruiker opduikt, moeten we ons vaak razendsnel aanpassen.

Drie gouden tips:

  • Landbouwers zijn thuis op landbouwwegen, andere weggebruikers zijn er te gast. Vaak kunnen zware machines niet uitwijken naar bermen, die zijn te zacht voor hen. Maak plaats voor landbouwers.
  • Fietsers en voetgangers zijn erg kwetsbaar. Vertraag voor zwakke weggebruikers.
  • Een route via landbouwwegen is soms korter, maar vaak ook smal en bochtig. Moet je niet in het landbouwgebied zelf zijn? Kies een ander traject naar je bestemming.

Tijdelijke proefopstellingen tot oktober

Wat gaat er in Schoonbroek gebeuren de komende maanden? Tussen april en oktober plaatsen we op verschillende plaatsen in het dorp tijdelijke proefopstellingen om na te gaan of deze ingrepen voor een veiligere omgeving zorgen.

In de eerste fase kom je op verschillende wegen telslangen tegen. Die moeten ons een duidelijk beeld geven van het huidige gebruik van de wegen door auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers.

Daarna plaatsen we op vijf locaties proefopstellingen die de veiligheid moeten versterken. De proefopstellingen blijven staan tot eind oktober. Daarna evalueren we samen met de inwoners van Schoonbroek het effect van deze ingrepen.

Onderstaande proefopstellingen werden door de studiebureaus Antea Group en Tridée uitgewerkt op basis van de twee participatiemomenten in Schoonbroek. Tijdens die twee avonden werden de huidige knelpunten op de Schoonbroekse landbouwwegen in kaart gebracht en werden haalbare oplossingen voorgesteld.

Schoonbroek_proefopstellingen gedeelde landbouwwegen_kaart

1. DEN HOEK

Heel wat scholieren fietsen langs Den Hoek richting Arendonk. Vrachtwagens die de landbouwbedrijven langs deze route beleveren, rijden vaak dwars door het centrum van Schoonbroek. Daarom vragen we de landbouwbedrijven om aan hun leveranciers een alternatieve route voor te stellen. Daarnaast weren we vrachtwagens langs de invalswegen Hofstraat en Hesstraat zodat doorgaand vrachtverkeer niet langer door het dorpscentrum passeert.

2. VERBINDING BERG-HOEKSTRAAT

Deze weg krijgt een tractorsluis zodat de weg enkel gebruikt kan worden door landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers. Aangezien hier geen woningen staan, is autoverkeer niet gewenst in deze straat. De gewestweg N18 (Provinciebaan) is de aangewezen route voor verkeer dat Schoonbroek moet bereiken via Berg.

3. OUDE BEEMDEN

De lange rechte wegen nodigen uit tot hoge snelheid terwijl het smalle wegprofiel het kruisen van voertuigen moeilijk maakt. De maximumsnelheid wordt verlaagd tot 50 km/u. Verder maken we gebruikers van deze wegen duidelijk dat ze zich in een landbouwgebied bevinden en dat ze grotere en tragere voertuigen kunnen tegenkomen onderweg.

4. KINSCHOT

Kinschot maakt deel uit van een heel populaire fietsverbinding, maar auto’s proberen tijd te winnen door ‘binnendoor’ te rijden langs deze straat. De verlaging van de maximumsnelheid tot 50 km/u. en het aanbrengen van fietsmarkeringen op de rijbaan moet het rijcomfort voor fietsers en voor landbouwvoertuigen verbeteren.

5. VOORDSTRAAT

Ook de Voordstraat trekt heel wat sluipverkeer dat Kinschot probeert te bereiken. Dit willen we ontmoedigen door in de Voordstraat en de twee parallelwegen geen gemotoriseerd verkeer meer toe te laten. Enkel landbouwvoertuigen en niet gemotoriseerd verkeer zijn nog welkom in deze straten.

Voor ‘Gedeelde landbouwwegen’ werkt de gemeente Retie intensief samen met de Provincie Antwerpen (Dienst Mobiliteit) en RURANT vzw.