Ik kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven aan iemand

Je kan je verontschuldigingen voor de verkiezingen. De vrederechter zal na afloop van de verkiezingen oordelen of de reden die je opgeeft gerechtvaardigd is.

Je geeft dit vóór de verkiezingen aan bij de gemeente op de dienst Burgerzaken.

Hierbij geef je ook de reden aan, met eventuele bewijsstukken. Je mag ervanuit gaan dat enkel de redenen die gelden voor het verlenen van een volmacht, ook aangewend kunnen worden om je te verontschuldigen.