Corona-ondersteuningspremie

De corona-ondersteuningspremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis open zijn gebleven of die na de versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw geopend zijn, en die een omzetdaling van minstens 60% ervaren omdat ze exploitatiebeperkingen moeten naleven.

Voorwaarden

Voor wie?

Voor de corona-ondersteuningspremie komen in aanmerking de ondernemingen of zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en opgericht zijn voor 1 mei 2020:

 • die hun zaak na de verplichte sluiting vanwege de coronamaatregelen hebben heropend en die geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die zijn opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • of die wel open mochten blijven en die geconfronteerd worden met een omzetdaling in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die zijn opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Dat betekent concreet dat de onderneming recht moet hebben gehad op de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie. Het is niet verplicht om deze premies te hebben aangevraagd om recht te hebben op de corona-ondersteuningspremie.

De onderneming of zelfstandige die zich op 1 mei 2020 in een niet-actieve toestand bevindt volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), is uitgesloten (bijv. ingeval van faillissement, vereffening of stopzetting).

Omzetdaling

De omzetdaling is de daling van de omzet (exclusief btw) die het gevolg is van verminderde prestaties ten gevolge van de coronamaatregelen, zoals de verplichting van social distancing van de werknemers of andere maatregelen waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan ook veroorzaakt zijn door de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten, omdat zij hun zaak moesten sluiten. Maar een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor een omzetdaling.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen die zijn opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, komen niet in aanmerking voor de corona-ondersteuningspremie.

Hoe aantonen?

U kwam in aanmerking voor de corona-hinderpremie

U moet een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% in de maand die volgt op de opheffing van de voor uw zaak verplichte sluiting. Concreet betreft het volgende heropeningsdata:

18 april 2020doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020Dierenpensions en dierenhotels
4 mei 2020Stoffenwinkels
11 mei 2020Detailhandel
18 mei 2020

Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccommodaties
Musea
Dierentuinen, ...

8 juni 2020Horeca en toerisme
1 juli 2020

Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen.
Ook markten en kermissen kunnen weer plaatsvinden.

U kwam in aanmerking voor de corona-compensatiepremie

U moet een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% in de in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019. Had u in de referentieperiode een abnormaal lage omzet (bijv. door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid)? Dan mag u de periode vervangen door een andere referentieperiode. U moet dit wel motiveren in uw aanvraag.

U toont de omzetdaling aan op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie.

Uitgestelde facturatie is onvoldoende om uw omzetdaling aan te tonen.

Link met coronamaatregelen

U moet bij uw aanvraag de link leggen tussen de maatregelen die nageleefd moeten worden en de gevolgen daarvan op uw beroepsuitoefening. U moet dat zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Daarvoor:

 • vermeldt u over welke coronamaatregel het gaat: check daarvoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad
 • en legt u duidelijk uit hoe die coronamaatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk maakt.

Verklaring op eer

De omzetdaling van 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag.

Combinatie met andere steunmaatregelen

De corona-ondersteuningspremie kan gecumuleerd worden met andere steunmaatregelen (overbruggingsrecht, uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen, …). De corona-ondersteuningspremie kan ook worden aangevraagd, als u al de corona-hinderpremie of corona-compensatiepremie heeft gekregen.

De corona-ondersteuningspremie kan niet gecumuleerd worden met:

 • achtergestelde leningen in het kader van de coronamaatregelen bij PMV
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

Procedure

U kunt de corona-ondersteuningspremie uitsluitend digitaal aanvragen. U hebt daarvoor tijd tot en met 31 augustus 2020.

Wat moet u bij de hand hebben?

 • Uw e-ID met kaartlezer en uw pincode, of een andere digitale sleutel (itsme, ...).
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van uw onderneming (IBAN-formaat).
 • De url (het adres van de website) van uw onderneming.

Aanvraag

Vlaio legt op zijn website in enkele eenvoudige stappen uit hoe u de aanvraag zelf kunt indienen. U leest er onder meer hoe u kunt aanmelden, hoe u kunt zien wie de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming is, hoe u uw boekhouder of iemand anders de nodige rechten kunt toekennen, enzovoort.

De gebruiksvriendelijke, eenvoudige en snelle applicatie bestaat uit maar 4 schermen. Bekijk de handleiding.

Per onderneming(snummer) dient u 1 aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen. Als u meerdere vestigingen hebt, geeft u bij de aanvraag per vestiging aan of er minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-tewerkstelling is.

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden.

Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Vraag de corona-ondersteuningspremie aan.

Bedrag

De corona-ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro.

  Dat bedrag wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die gelegen is in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid tewerkgesteld is dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

  Bijberoep

  Bent u zelfstandige in bijberoep en had u in 2019 een netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro? Dan komt u in aanmerking voor een eenmalige forfaitaire premie van 1.000 euro bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.