Corona-hinderpremie

Een onderneming die verplicht haar activiteiten moet stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kan in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Verplichte sluiting

U komt in aanmerking voor deze premie als u uw onderneming verplicht moet sluiten door de corona-sluitingsmaatregelen. Ook als u de fysieke inrichting van uw zaak verplicht sluit, maar wel online (blijft) verkopen, hebt u recht op de corona-hinderpremie. 

De meeste zaken hebben intussen hun activiteiten mogen heropstarten. Twijfelt u of u (vandaag nog steeds) verplicht bent uw zaak te sluiten? Neem dan contact op met de FOD Economie.

Als uw onderneming niet verplicht is haar activiteiten stop te zetten, komt ze niet in aanmerking voor de corona-hinderpremie.

Bijkomende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de corona-hinderpremie, moet uw onderneming ook aan de volgende voorwaarde voldoen.

 • Uw onderneming:
  • is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • is een eenmanszaak: u bent zelfstandige in hoofdberoep
  • is een zelfstandige activiteit in bijberoep. In dat geval komt u alleen in aanmerking alleen als u gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent als een zelfstandige in hoofdberoep (op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen). Om dat na te gaan, kunt u het best contact opnemen met uw socialeverzekeringsfonds.
  • is een vereniging of vzw met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Uw onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort), komen niet in aanmerking.
 • Uw onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. Dus alleen wie een winkel of een publiek toegankelijke fysieke inrichting had, waar voordien al klanten werden ontvangen, die nu verplicht gesloten is, komt in aanmerking voor de premie. Een personal trainer of een hondencoach die zijn diensten op verplaatsing aanbiedt en geen eigen accommodatie uitbaat, bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking.

Op de VLAIO-website vindt u meer details over de voorwaarden voor de corona-hinderpremie.

Meerdere vestigingen

Per onderneming wordt er maar één corona-hinderpremie toegekend.

Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht sluiten, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal 5 per onderneming, op voorwaarde dat er voor elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). De onderneming moet ook in dat geval maar 1 aanvraag indienen.

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor 1 ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Andere steunmaatregelen

Naast of boven op de hinderpremie kunt u eventueel een beroep doen op andere steunmaatregelen (overbruggingsrecht, uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen, …)

Procedure

U kunt de premie alleen online aanvragen. U kunt de premie niet aanvragen via de bestaande toepassing hinderpremie bij openbare werken. 

Aanvraagtermijn

U hebt uiterlijk tot 30 juni om uw aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie ook uitbetaald krijgen.

Wat moet u bij de hand hebben?

 • Uw e-ID met kaartlezer en uw pincode, of een andere digitale sleutel (itsme, ...).
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van uw onderneming (IBAN-formaat).
 • Uw normale openingsdagen, zoals ze waren vóór de coronavirusmaatregelen.
 • De url (het adres van de website) van uw onderneming.

Vlaio legt op zijn website in enkele eenvoudige stappen uit hoe u de aanvraag zelf kunt indienen en hoe uw uw boekhouder het recht kunt toekennen om dat in uw plaats te doen.

Vraag de corona-hinderpremie aan.

Na uw aanvraag

Als u uw aanvraag hebt ingediend, komt u in het loket op een scherm met de bevestiging dat uw aanvraag is ingediend (u krijgt geen bevestigingsmail). VLAIO onderzoekt nu uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. 

Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming. Afhankelijk van uw bank kan het enkele dagen tot een week duren voor het bedrag van de premie op uw rekening verschijnt.

Lees meer over de procedure op de VLAIO-website.

Bedrag

Tot en met 5 april

Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro. De corona-hinderpremie wordt direct betaald na aanvraag en goedkeuring. De premie dekt de periode tot en met 5 april.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020. Ook deze bijkomende sluitingspremie geldt per vestiging waarvoor een bijkomende corona-hinderpremie is toegekend. Wie recht heeft op de corona-hinderpremie, hoeft daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen.

De sluitingspremie van 160 euro werd in een eerste schijf uitbetaald rond 27 april voor de periode van 6 tot en met 19 april. De daaropvolgende periode liep van 20 april tot en met 10 mei en werd uitbetaald in de tweede helft van de maand mei. De derde periode van de sluitingspremie, van 11 mei tot 7 juni, werd uitbetaald vanaf de tweede week van juni. De periode vanaf 8 juni wordt uitbetaald in de tweede helft van juli. 

Na 8 juni

Ondernemingen die nog langer volledig gesloten moeten blijven vanwege de federale coronamaatregelen, kunnen voor de volgende sluitingsperiodes een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag (dus niet ondernemingen die vrijwillig gesloten bleven). Zij moeten de dagpremie wel zelf online aanvragen. Vraag de dagpremie aan

Het gaat om

 • wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
 • casino’s, speelautomatenhallen
 • pretparken en binnenspeeltuinen
 • bioscopen
 • discotheken en dancings (heropening ten vroegste op 1 september 2020)
 • publiek toegankelijke zwembaden
 • feestzalen
 • foorkramers.

Volledig gesloten betekent dat, als er al activiteiten in de onderneming zijn die mogen openen, de onderneming geen aanspraak meer kan maken op de bijkomende sluitingspremie. Dus: cafés met feestzaal, B&B’s met wellness, schoonheidssalons met wellness, enz. kunnen geen aanspraak meer maken op de bijkomende sluitingspremie

De corona-hinderpremie en de sluitingspremie zijn belastingvrij.