Kort verblijf: Aankomstverklaring - Verklaring van aanwezigheid

Voorwaarden

Een aankomstverklaring of een bijlage 3 is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft op een particulier adres. Hij is verplicht zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft binnen de 3 eerstopvolgende werkdagen tenzij hij in een ziekenhuis verblijft, een hotel of opgesloten werd.

Een EU burger die voor een periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft, ontvangt een gelijkaardig document, een bijlage 3ter of verklaring van aanwezigheid.

Procedure

Binnen de 3 eerstopvolgende werkdagen na binnenkomst in België kom je je melden bij je gemeentebestuur.

Regelgeving

Art.5 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 18-20 van het Koninklijk besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Wat meebrengen

  • Nationaal paspoort (eventueel voorzien van visum) of nationale identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (voor een aankomstverklaring)
  • Tijdelijk adres in Retie

Kostprijs

Geen