Thuiszorg - Oppasdienst

Doorverwijzing

Indien u nood heeft aan een oppasdienst, verwijst de Sociale Dienst u hiervoor door naar externe diensten, zoals onder andere uw mutualiteit.

Een mantelzorger heeft af en toe behoefte aan ademruimte of kan soms tijdelijk de zorg niet opnemen. Een oppasdienst kan dan een oplossing bieden. Ook als u alleen thuis woont en u niet altijd kunt rekenen op hulp van familie of vrienden, dan kunt u een beroep doen op een oppas.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een oppasdienst bent u:

  • bejaard en/of zorgbehoevend (ook personen met dementie)
  • chronisch ziek
  • terminaal ziek
  • mindervalide
  • ouder met een ernstig ziek of gehandicapt kind.