Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Procedure

  • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim, de hulpverlening gebeurt anoniem en is bovendien gratis.

Psychologische hulp voor 65-plussers in Retie

Voortaan kunnen 65-plussers uit onze gemeente terecht bij een eerstelijnspsychologe op het OCMW. De psychologe van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Sanne Teuwkens, bekijkt je probleem aan de hand van maximum vijf gesprekken en zoekt samen met jou naar oplossingen.

De kostprijs van een gesprek hangt af van je inkomen en vormt voortaan geen drempel meer om hulp te zoeken. Je huisarts of maatschappelijk werker kan je aanmelden.

De psychologe van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid werkt voor de regio Balen, Dessel, Mol en Retie. Ze heeft in elke gemeente een vaste zitdag. Op dinsdagvoormiddag kan ze in Retie geconsulteerd worden door 65-plussers die hun weg niet vinden in de reguliere hulpverlening.

Na doorverwijzing

Zowel huisartsen als maatschappelijk werkers kunnen een afspraak maken bij de psychologe. Omdat de psychologe enkel voor deze doelgroep én enkel voor onze regio werkt, kunnen inwoners er snel terecht.

Verminderd tarief

Het tarief dat je betaalt voor een gesprek, wordt bepaald door je inkomen. Je betaalt maximaal 11 euro voor een gesprek. Wie een verhoogde tegemoetkoming heeft, betaalt slechts 4 euro.

Inspelen op een grote nood

Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers te weinig hun weg vinden naar psychologische hulp. Dat terwijl deze mensen vaak te maken krijgen met grote veranderingen in hun leven. Ze gaan met pensioen, kinderen gaan de deur uit, hun ouders worden zorgbehoevend, ze verliezen partner of andere leeftijdsgenoten. Ook als ze het gevoel hebben vast te zitten in hun leven, last hebben van sombere stemmingen, eenzaam zijn of stress ervaren kan psychologische hulp vaak een oplossing betekenen.