Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Kostprijs

De gemeente heft een belasting op het uitstallen van terrassen, terrasschutsels en van waren en voorwerpen op het openbaar domein.

Raadpleeg hier de meest recente tarieven.