Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid

De Vlaamse overheid komt tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleidsveld van amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circuskunsten en het lokaal cultuurbeleid.

Voorwaarden

Volgende internationale initiatieven komen in aanmerking:

  • een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling
  • een studiebezoek in het buitenland
  • de actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland
  • overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.

Volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst:

  • reiskosten van en naar de bestemming
  • kosten voor vervoer ter plaatse
  • verblijfkosten (overnachting en ontbijt).

Lees meer over de voorwaarden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Procedure

Er zijn 4 indiendata per jaar. Dien uw aanvraag in via het aanvraagformulier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

  • Per aanvrager kan er maximaal één aanvraag per jaar worden goedgekeurd.
  • Als bepaalde gegevens wijzigen nadat u de aanvraag hebt ingediend, moet u dat onmiddellijk melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Bedrag

Financieel voordeel

De tussenkomst bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten. Er geldt een maximum van 1.000 euro per deelnemer en van 5.000 euro per dossier. U kunt maximaal één aanvraag per jaar indienen.

Regelgeving

Jaarlijks Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap