Medaille voor sociaal-culturele inzet

Mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur, kunnen een medaille voor sociaal-culturele inzet uitgereikt krijgen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in naam van de Vlaamse minister van Cultuur.

Voorwaarden

U maakt aanspraak op een medaille als:

  • u voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris of schatbewaarder bent van een culturele vereniging. Op voorwaarde dat u de leeftijd van 45 jaar bereikt hebt, en minstens 15 jaar actief bent binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging.
  • u spelend, zingend, werkend of bestuurslid bent van een culturele vereniging. Gewone leden komen niet in aanmerking.
  • u laureaat bent van provinciale en nationale culturele wedstrijden
  • u laureaat bent van een jaarlijkse culturele tentoonstelling of wedstrijd.

Er worden ook medailles uitgereikt voor het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan van een culturele vereniging.

Enkel personen of organisaties die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap kunnen een medaille aanvragen.

Procedure

Stuur uw aanvraag uiterlijk twee maanden voor de geplande uitreiking van een of meer medailles naar de contactpersoon van het team Dossierbeheer.