Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

De Vlaamse overheid subsidieert een vereniging die zich inzet om de participatie van gedetineerden aan culturele en sportieve initiatieven in hun directe omgeving te bevorderen. Daarvoor organiseert, faciliteert en ondersteunt de vereniging een sport- en cultuuraanbod.

Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging. De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.

Procedure

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u de verdere voorwaarden, criteria en indiendata .

Voor de periode 2022 - 2026 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)