Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2021 Retie *

* Handelaars die een voorstel wensen te doen voor andere afwijkingen dan deze toegestaan door het schepencollege, kunnen via E informatie@retie.be een voorstel doen. Het schepencollege kan geen individuele afwijking toestaan, maar indien blijkt dat er voldoende draagvlak is, kan onderstaande lijst herbekeken worden in overleg met de handelaars.

Tijdens de week naar aanleiding van de feestdag waarvoor de afwijking werd toegestaan door het schepencollege, mag een handelaar afwijken van zijn/haar vaste wekelijkse rustdag.

Aanleiding/feestdag
Nieuwjaar
Verloren Maandag
Retie-Jaarmarkt
Pasen
Feest van de Arbeid
Moederdag
O.H. Hemelvaart
Pinksteren
O.L.V. Hemelvaart
Retie-Kermis
Krikkrak
Dag van de Klant
Allerheiligen
Kerstmis
Oudjaar