Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2019 Retie *

* Afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden jaarlijks besproken tijdens de Rondetafel Lokale economie. Handelaars die een voorstel wensen te doen voor andere afwijkingen, mogen dit via de Rondetafel of via E informatie@retie.be een voorstel doen. Na bespreking tijdens de Rondetafel dient het schepencollege hiervoor de goedkeuring te geven.

Tijdens de week naar aanleiding van de feestdag waarvoor de afwijking werd toegestaan door het schepencollege, mag een handelaar afwijken van zijn/haar vaste wekelijkse rustdag.

Aanleiding/feestdag Datum
Nieuwjaar 01/01/2019
Verloren Maandag 07/01/2019 en 14/01/2019
Retie-Jaarmarkt 18/01/2019
Pasen 21/04/2019
Feest van de Arbeid 01/05/2019
Moederdag 12/05/2019
O.H. Hemelvaart 30/05/2019
Pinksteren 09/06/2019
O.L.V. Hemelvaart 15/08/2019
Retie-Kermis 15/09/2019 t.e.m. 19/09/2019
Krikkrak 29/09/2019
Dag van de Klant 05/10/2019 en 16/10/2019
Allerheiligen 01/11/2019
Kerstmis 25/12/2019
Oudjaar 31/12/2019