Participatiebeleid: Projectsubsidie voor een initiatief dat de participatie van kansengroepen aan het cultuur-, jeugd- of sportaanbod bevordert (Participatiedecreet 2008)

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen.

Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen.

Procedure

Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen.

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)