Politiebesluit m.b.t. de verkiezingscampagnes

Bijgevoegd vind je het politiebesluit m.b.t. de campagnes voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 9 juni 2024.