Probleem met je energiecontract?

Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2022 11.13 u.
De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet. Om de consumenten wegwijs te maken, lijst de FOD Economie de belangrijkste vragen en antwoorden op.
De laatste maanden bereiken ons meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Het gaat over meer dan 4.000 klachten die binnenstroomden bij de Economische Inspectie en de Ombudsdienst voor Energie.
De klachten bij de FOD Economie gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen en de gebrekkige toepassing van je rechten bij het stopzetten van overeenkomsten. In die meldingen komen een aantal fenomenen regelmatig terug. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpassing van contracten waarbij het contract verandert van een vast naar een variabel tarief (zowel op het moment dat je bestaande contract afloopt, als pogingen om lopende contracten aan te passen), de verhoging van de maandelijkse voorschotten of het aanrekenen van extra kosten (voor eigenaars van zonnepanelen).