Heb je plannen om een privéfeest of evenement te organiseren? Hier zetten we de regels en richtlijnen even op een rij …

Gepubliceerd op maandag 28 september 2020 15.58 u.
Organiseer je een privéfeest, receptie of een publiek toegankelijk evenement? We geven je hierbij graag een overzicht en de geldende maatregelen ... Let op: inhoud nog niet aangepast volgens maatregelen geldig vanaf 19 oktober '20!

Hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn op een feest?

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over gezeten recepties of banketten al dan niet verzorgd door een professionele catering/traiteur.

Volgende regels zijn van toepassing voor privéfeestjes, recepties en banketten die niet verzorgd worden door een professionele catering/traiteur:

 • Buitenshuis: enkel voor het huishouden of voor max. 4 personen
 • Thuis: huishouden + max. 4 personen

Regels van toepassing voor gezeten recepties en banketten die verzorgd worden door een professionele catering/traiteur:

Voor gezeten recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zolang volgende horecaregels gevolgd worden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan ;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven;
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien moeten de catering/traiteurszaken die gezeten recepties en banketten organiseren, verplicht te waken over:

 • het tijdig informeren van de klanten en werknemers over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • het ter beschikking stellen aan het personeel en de klanten van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
 • het nemen van de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • het zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • het aanduiden en bekendmaken van een contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Dansen op een receptie of banket is niet toegestaan

Evenementen: aan te vragen via evenementenloket na gunstige 'Covid-scan'

Alle andere activiteiten vallen onder de noemer ‘evenementen’. Sportwedstrijden met toeschouwers, publiek toegankelijke activiteiten, straat- of buurtfeesten worden als een evenement beschouwd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen die binnen of buiten plaatsvinden:

 • Binnen: Vanaf september kunnen 200 personen evenementen bijwonen die binnen doorgaan. 
 • Buiten: Evenementen in de openlucht kunnen doorgaan met 400 personen.

Hierbij gelden strengere maatregelen dan bij privéfeesten. Alle regels uit de horeca, dus ook het blijven zitten aan de eigen tafel, de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker, moeten toegepast worden.

Evenementen dien je vooraf aan te vragen via het evenementenformulier (www.retie.be/evenementenformulier).

Bij je aanvraag voeg je ook het resultaat toe van de Covid Event Scan (www.covideventriskmodel.be), de nieuwe evenementenmatrix om na te gaan of je activiteit veilig kan doorgaan. De organisator is verantwoordelijk voor de aanvraag en de correctheid van de gegevens.

Daarnaast vragen we ook om een inplantings- en circulatieplan toe te voegen.

De eventscan alleen is niet voldoende om je evenement te laten doorgaan. Het schepencollege beslist op basis van onder andere het behaalde resultaat of jouw evenement mag doorgaan.

De overheid lanceerde de Covid Event Risk Model, een online tool dat tot stand kwam in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.

Activiteiten in verenigingsverband

Je mag een georganiseerde activiteit doen met je club of vereniging, met in totaal maximum 50 personen. Hierbij is er een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter verantwoordelijk om na te gaan dat de regels omtrent afstand en hygiëne worden nageleefd. Daarnaast zijn er ook de sectorprotocollen.

Overzichtstabel en protocollen

Download onderstaande overzichtstabel om te zien welke richtlijnen voor jouw evenement of bijeenkomst van toepassing zijn.

Een overzicht van de geldende protocollen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

Deze gegevens zijn geactualiseerd volgens de maatregelen genomen op 23 september 2020.