Heb je plannen om een privéfeest of evenement te organiseren? Hier zetten we de regels en richtlijnen even op een rij …

Gepubliceerd op donderdag 2 juli 2020 15.58 u.
Organiseer je een tuinfeest, receptie of een publiek toegankelijk evenement? We geven je hierbij graag een overzicht en de geldende maatregelen ...

Feest, receptie of banket

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?

Het is mogelijk om een receptie of een banket bij je thuis te organiseren. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen en enkel personen uit je eigen sociale bubbel mogen aanwezig zijn. Dat wil zeggen 5 personen buiten je eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) die dan ook in elkaars sociale bubbel zitten. Kinderen onder 12 jaar worden hier niet meegerekend. 

Hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn op mijn (huwelijks)receptie of banket ?

Aangezien het gaat om een receptie of banket met privékarakter is de regel van de sociale bubbel van toepassing, dus maximum 10, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen.

Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

Mag ik dansen op een receptie of banket?

Dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

Evenementen: aan te vragen via evenementenloket na gunstige 'Covid-scan'

Alle andere activiteiten vallen onder de noemer ‘evenementen’. Sportwedstrijden met toeschouwers, publiek toegankelijke activiteiten, straat- of buurtfeesten worden als een evenement beschouwd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen die binnen of buiten plaatsvinden:

  • Binnen: Vanaf nu kunnen 100 personen evenementen bijwonen die binnen doorgaan. 
  • Buiten: Evenementen in de openlucht kunnen doorgaan met 200 personen.

Hierbij gelden strengere maatregelen dan bij privéfeesten. Alle regels uit de horeca, dus ook het blijven zitten aan de eigen tafel, de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker, moeten toegepast worden.

Evenementen dien je vooraf aan te vragen via het evenementenformulier (www.retie.be/evenementenformulier).

Bij je aanvraag voeg je ook het resultaat toe van de Covid Event Scan (www.covideventriskmodel.be), de nieuwe evenementenmatrix om na te gaan of je activiteit veilig kan doorgaan. De organisator is verantwoordelijk voor de aanvraag en de correctheid van de gegevens.

De eventscan alleen is niet voldoende om je evenement te laten doorgaan. Het schepencollege beslist op basis van onder andere het behaalde resultaat of jouw evenement mag doorgaan.

De overheid lanceerde de Covid Event Risk Model, een online tool dat tot stand kwam in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.

Activiteiten in verenigingsverband

Je mag een georganiseerde activiteit doen met je club of vereniging, met in totaal maximum 50 personen. Hierbij is er een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter verantwoordelijk om na te gaan dat de regels omtrent afstand en hygiëne worden nageleefd. Daarnaast zijn er ook de sectorprotocollen.

Ceremonies

Voor huwelijksceremonies, begrafenissen en andere erediensten gelden dezelfde voorwaarden als voor openbare evenementen die binnen doorgaan: tot 100 personen in augustus. Let op: het gaat hier over de plechtigheid zelf, niet over de receptie of het feest.

Overzichtstabel en protocollen

Download onderstaande overzichtstabel om te zien welke richtlijnen voor jouw evenement of bijeenkomst van toepassing zijn.

Een overzicht van de geldende protocollen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/