Premies in 2021

Van plan om je woning energiezuiniger te maken, te verbouwen of aan te passen aan je leeftijd? Ook in 2021 kan je hier heel wat premies voor krijgen. In dit artikel krijg je een algemeen overzicht van de bestaande premies en tegemoetkomingen. Per onderdeel vind je ook een link naar een website met uitgebreidere informatie.

Nieuwbouw en herbouw

Korting op de onroerende voorheffing

Bij nieuwbouwwoningen krijg je bij het behalen van een laag E-peil een korting op je onroerende voorheffing. De korting wordt automatisch toegekend.

Meer informatie: www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

Federale 6 % btw-regeling voor sloop- en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt in 2021-2022 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Om er van te genieten moet de woning waarvoor je deze regeling aanvraagt wel gedurende 5 jaar je enige en eigen woning zijn en mag de bewoonbare oppervlakte maximum 200 m² bedragen.

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

De Vlaamse premie bedraagt 10 000 euro per project voor woningen met een omgevingsvergunningsaanvraag tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Enkel gecombineerde omgevingsvergunningen voor sloop- én heropbouw komen in aanmerking. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie kan alleen worden aangevraagd indien je niet in aanmerking komt voor de federale 6 %-regeling voor sloop- en heropbouw.

Meer informatie: www.energiesparen.be/slooppremie

Verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je met het afbetalen van je lening als je een tijd niet kunt werken door werkloosheid of ziekte.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen

Bestaande woningen

Vlaamse Renovatiepremie

Als je woning minstens 30 jaar oud is en je wil deze renoveren, dan kan je gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie. Je kan deze premie aanvragen voor werken aan de structurele elementen, werken aan het dak, het buitenschrijnwerk en/of aan de technische installaties.

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

Vlaamse aanpassingspremie

Als je je woning wenst aan te passen aan je leeftijd (65+) of aan de leeftijd van een inwonend gezinslid, kom je misschien in aanmerking voor deze premie. Denk maar een het installeren van een traplift, het vervangen van een bad door een inloopdouche, het wegwerken van niveauverschillen in de woning …

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner

Premies Fluvius

Ook dit jaar kan je weer premies krijgen voor de klassieke investeringen in isolatie en beglazing en voor het investeren in duurzame technieken:

  • Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie;
  • Hoogrendementsglas;
  • Warmtepomp;
  • Technieken: warmtepomp, zonne- of warmtepompboiler, zonnepanelen (nieuw in 2021!).

Asbestverwijdering (nieuw in 2021!)

Als je tijdens renovatiewerken van de dakbedekking, het onderdak of van de gevelbekleding asbesthoudende materialen moet verwijderen, kan je genieten van een hoger premiebedrag voor dak- of zoldervloerisolatie of muurisolatie aan de buitenzijde.

Naast deze verhoogde premie van Fluvius kan je ook via IOK subsidies aanvragen voor een asbestonderzoek en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie.

Meer informatie: https://www.iok.be/asbestproject

Totaalrenovatiebonus

Bij het uitvoeren van minstens 3 investeringen binnen een periode van 5 jaar kan je ook genieten van een totaalrenovatiebonus. Naast investeringen om energie te besparen komt ook het plaatsen van een ventilatiesysteem hier in aanmerking als investering.

EPC-labelpremie (nieuw 2021!)

Wanneer je binnen een periode van 5 jaar via een nieuw EPC (energieprestatiecertificaat) kan aantonen dat je jouw woning of appartement veel energiezuiniger hebt gemaakt, kom je in aanmerking voor deze premie. Je kan de totaalrenovatiebonus en de EPC-labelpremie wel niet samen aanvragen.

Huur- en isolatiepremie

Woon je als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is? Of ben je verhuurder van zo’n woning? Dan komt je woning misschien in aanmerking voor een huur-en-isolatiepremie. En krijg je voor het investeren in meer energiezuinige muren, dak of beglazing een premie die veel hoger ligt dan de gewone premies van Fluvius.

Condensatieketel

Als je een bestaande, verouderde verwarmingsketel vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas of propaan/butaan kan je genieten van een fikse premie. Dit is wel enkel als je een beschermde afnemer bent of tot de prioritaire doelgroep behoort van de Vlaamse energielening.

Beschermde afnemers en gebruikers met uitsluitend nachttarief (nieuw 2021!)

Alle premies die je kan aanvragen bij Fluvius liggen hoger als je tot de doelgroep ‘beschermde afnemers’ behoort of als je een klant bent die op het elektriciteitsnet is aangesloten met een exclusieve nachtteller.

Meer informatie over de premies van Fluvius: www.fluvius.be/nl/thema/premies

Renteloos renovatiekrediet en energielening+ (nieuw 2021!)

Vanaf 2021 kan je als nieuwe eigenaar van een woning beroep doen op het renteloos renovatiekrediet als je een woning koopt met een slechte energieprestatie en binnen de 5 jaar deze energieprestatie sterk verbetert. Je zal dan aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand bij je bank ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Als je een woning via erfenis of schenking krijgt kan je terecht bij het lokale energiehuis voor een gelijkaardige Energielening+.

Meer informatie: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet

Vlaamse Energielening

Via Energiehuis Kempen kan je zonder bijkomende kosten renteloos een lening afsluiten voor energiebesparende investeringen aan je woning. Wel enkel als je tot de prioritaire doelgroep behoort van de Vlaamse energielening.

Meer informatie: www.iok.be/energielening

Premie voor thuisbatterij (nieuw in 2021!)

Met een batterij kan je als particuliere producent overtollige stroom zelf opslaan en deze verbruiken als je die nodig hebt. In 2021 kan je voor die thuisbatterij een premie aanvragen.

Meer informatie: www.energiesparen.be/thuisbatterij

Kortingen bij ingrijpende energetische renovaties

Als je een ingrijpende energetische renovatie doorvoert en je E-peil na afloop van de werken sterk hebt verlaagd, kan je 5 jaar lang 50 % korting (verlaging tot onder E90) of 100 % korting (verlaging tot onder E60) krijgen op je onroerende voorheffing. Daarnaast kan je ook een korting van 1 % krijgen op je registratiekosten bij aankoop.

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/aard-van-de-werken/ier