Gemeente Retie en Pidpa bundelen krachten voor zuiver water

Gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021 15.55 u.
In mei plaatste Pidpa haar eerste IBA’s (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) in Retie. Een IBA vormt de oplossing voor woningen die te ver verwijderd zijn van de bestaande riolering en zuivert het afvalwater ter plaatse.

Is een aansluiting op het rioleringsnet niet mogelijk, dan kan een IBA het afvalwater ter plaatse zuiveren. Om de natuur te beschermen op deze vaak mooie afgelegen locaties, is het belangrijk dat ook deze woningen geen ongezuiverd afvalwater blijven lozen.

Het plaatsen van deze IBA’s is een verplichting van de eigenaar van de woning. In Retie werd echter voor een collectieve oplossing gekozen, waarbij Pidpa, in opdracht van de gemeente, niet alleen de IBA plaatst maar ook verder blijft beheren. De kosten voor de bewoners blijven op deze manier beperkt. Daarenboven is men zeker dat er kwaliteitsvolle IBA’s worden aangelegd en dat deze goed onderhouden en opgevolgd worden.

De gemeente en Pidpa zetten zich in om dit jaar 40 IBA’s aan te leggen. Hierbij is ervoor gekozen om eerst het zuidelijke deel van Retie aan te pakken en deze locaties met de grootste impact op de waterlopen en directe natuur in de omgeving.

Door het afvalwater in een installatie samen met de nodige zuurstof en bacteriën te brengen, wordt er meer dan 90 % van het vuil uit het water gehaald, waardoor het proper genoeg is om in de grachten te lozen. Het water gaan hergebruiken is niet mogelijk.

“In Retie werken we eraan om in totaal 96 % van de woningen aan te sluiten op de riolering.”, aldus Patrick Geuens, burgemeester van Retie. “Dat betekent dat er sowieso woningen zijn die nooit zullen kunnen aansluiten op de riolering. Voor deze adressen voorzien wij concreet de installatie van IBA’s, waarvan Pidpa er dit jaar nog een 40-tal wil aanleggen. Samen met Pidpa zorgen wij zo voor een integraal waterbeheer in onze gemeente!”

Sinds 1 januari 2021 staat Pidpa in voor de aanleg en het onderhoud van de IBA’s in de gemeente Retie. Ondertussen hebben al 41 steden en gemeenten gekozen voor 1 van de rioleringsformules van Pidpa op maat van de gemeente.

“Pidpa is uitgegroeid tot een integraal waterbedrijf”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Vandaag zijn wij niet alleen een producent en leverancier van kraanwater voor meer dan 1.300.000 klanten, maar vervullen wij ook een belangrijke rol binnen een duurzaam waterbeheer. Zo beheren wij in 41 gemeenten het rioleringsnet. En natuurlijk kunnen klanten en gemeenten steeds bij ons terecht om mee te denken over toekomstgerichte wateroplossingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij hiervoor de meest aangewezen waterpartner.”