Provinciaal besluit: permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Gepubliceerd op maandag 20 december 2021 11.37 u.
Vanaf 1 januari 2022 is het permanent verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in (delen van) een aantal stroomgebieden. Er gelden een aantal uitzonderingen op dit verbod.

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. Daarom werd door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod ingesteld vanaf 1 januari 2022. Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren.

Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal. Waar een onttrekkingsverbod geldt, en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kan je raadplegen op de website van provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid.

Het onttrekkingsverbod geldt voor volgende stroomgebieden:

  • Mark (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (gedeeltelijk)
  • Platte beek

Het besluit bevat ook enkele uitzonderingen op dit verbod, met name:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn;
  • Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen waarbij het oppervlaktewater uitsluitend wordt aangewend voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, indien wordt aangetoond dat er geen alternatief voorhanden is. De wijze van onttrekking wordt voorgelegd aan de bevoegde waterbeheerder en wordt vastgesteld in een tijdelijke machtiging die vereist is om van deze uitzondering gebruik te mogen maken.

Het politiebesluit dat uitgevaardigd werd door de gouverneur kan je hieronder raadplegen. Daarnaast kan je ook een FAQ downloaden.

Meer info: Diest Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen.