Patrimonium

Het Secretariaat regelt het beheer van de onroerende goederen van de gemeente:

  • aankopen en verkopen van gemeentelijke eigendommen na goedkeuring door de gemeenteraad; 
  • verhuring van gemeentelijke eigendommen; 
  • erfpachten; 
  • verzekering.