Werken Passtraat vanaf november

Gepubliceerd op dinsdag 29 september 2020 14.29 u.
Vanaf november gaan de infrastructuurwerken in de Passtraat en omgeving van start. Het gemeentebestuur en de aangestelde aannemer hebben tijdens een infovergadering een stand van zaken, de geplande werkwijze en fasering en bijhorende omleiding toegelicht.

Voorbereidende nutswerken reeds uitgevoerd

De verschillende nutsmaatschappijen hebben in het begin van de zomer reeds voorbereidende werken uitgevoerd. Toen voerden ze sleufwerken en plaatselijke ingrepen voor overkoppelingen uit in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Passtraat. 

Wat staat er op de planning?

Begin november 2020 start de aannemer met infrastructuurwerken. Deze werken zullen in 2 fases worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden het kruispunt met de Gildenstraat en het Vestplein aangepakt. In de tweede fase is de Passtraat zelf aan de beurt.

Het kruispunt met de Gildenstraat wordt volledig vernieuwd, de bedoeling is ook dat de voorrangsregeling hier in de toekomst zal wijzigen. De parking aan het Vestplein wordt heraangelegd zodat het regenwater daar kan infiltreren.

In de Passtraat wordt de bestaande riolering opgebroken. Er komt nieuwe riolering voor afvalwater en regenwater.

Ook de rijweg, voet- en fietspaden worden volledig vernieuwd. De bedoeling is om in deze zone in te zetten op gemengd verkeer.

Onderaan bij 'downloads' kan je het infrastructuurplan bekijken. Daarnaast vind je de presentatie terug die tijdens de infovergadering werd toegelicht.