Organiseer zelf een speelstraat!

Gepubliceerd op woensdag 4 maart 2020 16 u.
Op straat spelen: vroeger deden we het allemaal, maar waar kan het tegenwoordig nog? Niet zo verwonderlijk ook met de doorstroom aan verkeer de dag van vandaag. Als gemeente willen we voldoende kansen geven aan onze kinderen om buiten te spelen en te ravotten.

Niet enkel in de eigen achtertuin, maar ook op straat. Daarom is het ook in Retie mogelijk om een speelstraat in te richten.

Een speelstraat is een (deel van de) openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt ingericht als speelstraat. Enkel de bewoners en hulpdiensten mogen stapvoets en zeer voorzichtig de straat inrijden.

Het is een buurtinitiatief dat – naast het spelen op straat – ook ontmoetingsmogelijkheden biedt voor de volwassenen.

Uiteraard zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kan een speelstraat enkel ingericht worden in straten waar de snelheid is beperkt tot 50 km/u. Er moet een overwegend woonkarakter heersen zonder passage van doorgaand verkeer en openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de maanden juli en augustus en tijdens de Buitenspeeldag.

Dit voor een maximumperiode van drie weken per jaar. Net zoals bij een evenement, ontvangen we je aanvraag graag 60 dagen op voorhand.

De exacte voorwaarden en het reglement kan je nalezen via www.retie.be/speelstraten.

Twijfel je of je straat in aanmerking komt als speelstraat? Informeer dan eerst even bij de dienst Vrije Tijd vooraleer je de procedure in gang zet.