Voor- en naschoolse opvang Schoonbroek

Adres

Spelewei Schoonbroek

Nonnenstraat 13

2470 Retie

Begeleiders

Conny Mermans

Hilde Van der Veken

Eerste aanmelding

Dit kan via het i-Activeplatform van de gemeente.

Meer info: www.retie.be/i-active

Sluitingsdagen schooljaar 2022 - 2023

De opvang op de schoollocaties is gesloten tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties. 

maandag 26/09/2022 verlofdag
woensdag  26/10/2022 pedagogische studiedag Spelewei
vrijdag 11/11/2022 Wapenstilstand
vrijdag 02/12/2022 pedagogische studiedag Spelewei + GBR
woensdag 18/01/2023 pedagogische studiedag GBR
maandag 15/05/2023 verlofdag
woensdag 17/05/2023 pedagogische studiedag GBR
donderdag 18/05/2023 O.H. Hemelvaart
vrijdag  19/05/2023 brugdag
maandag 29/05/2023 Pinkstermaandag

Op woensdag 26 oktober 2022 wordt er wel opvang voorzien voor de leerlingen van GBR Schoonbroek. 

Op woensdag 18 januari en 17 mei 2023 wordt er wel opvang voorzien voor de leerlingen van Spelewei Schoonbroek. 

Meer info of vragen

Justine Spaepen, T 014 38 95 30, E kinderopvangretie@retie.be

Dringende vragen of meldingen

Begeleiding Schoonbroek, T 0470 90 42 55