Denk je mee na over de open ruimte van Retie? Geef jouw mening!

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 18.43 u.
Overal in Vlaanderen staat de open ruimte onder druk. In Retie willen we graag kort op de bal spelen en de toekomst een stapje voor zijn. Laten we nu al nadenken over een veerkrachtige open ruimte, met plaats voor natuur, landbouw en ontspanning. Geef je mening en vul de bevraging in!

Neem even de tijd om enkele vragen te beantwoorden. Zo draag je je steentje bij aan een robuuste open ruimte voor Retie, nu en in de toekomst. Laat je ideeën op ons los.

Deze enquête bestaat uit 4 vragen over je profiel en 11 inhoudelijke vragen en neemt ongeveer 5 tot 10 minuten tijd in beslag.

Je kan de enquête invullen van 1 juni tot 31 juli 2021 via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__oQVXpVUQVUxMk9SNTc3V1NJVDFRNEZYSVIyOUlIQS4u

Waarom deze bevraging?

Het platteland en zijn open ruimte zijn van onschatbare waarde. De coronacrisis heeft dit nogmaals onderstreept. We zijn met zijn allen massaal het platteland ingetrokken voor ontspanning of een ontmoeting in beperkte kring. Maar de open ruimte levert ons ook van alles aan. Denk maar aan zuurstof en zuiver water, biodiversiteit en voedsel, sportmogelijkheden en mentaal welzijn.

Overal in Vlaanderen staat de open ruimte echter onder druk. In Retie willen we graag kort op de bal spelen en de toekomst een stapje voor zijn. Laten we nu al nadenken over een veerkrachtige open ruimte, met plaats voor natuur, landbouw en ontspanning. We zijn er ons van bewust dat een groot deel van deze open ruimte privaat is. Daarom willen we met deze enquête ons in eerste instantie breed laten inspireren door de gebruikers van de open ruimte en zo beroep doen op de collectieve kennis van de Retienaren. In een volgende fase zullen we verenigingen en vertegenwoordigers van openruimtebeheerders en -eigenaars betrekken. Samen gaan we dan op zoek naar mooie kansen en gepaste oplossingen.

Neem even de tijd om enkele vragen te beantwoorden. Zo draag je je steentje bij aan een robuuste open ruimte voor Retie, nu en in de toekomst. Laat je ideeën op ons los. Deze enquête bestaat uit 4 vragen over je profiel en 11 inhoudelijke vragen en neemt ongeveer 5 tot 10 minuten tijd in beslag.

De enquête is voorbehouden voor inwoners van Retie.

Wat verstaan we precies onder "Open Ruimte"?

“De open ruimte is alle ruimte die niet ingenomen wordt door onze ‘nederzettingen’. Grosso modo gaat het over de som van landbouw, natuur en water ofwel de som van akkers, weilanden, graslanden, (open) natuur, bossen, rivieren en waterplassen. Open ruimte situeert zich dus voornamelijk buiten de bebouwde kernen, hoewel er binnen de kernen ook (potentieel) waardevolle restanten van open ruimte te vinden of te ontwikkelen zijn. Denk maar aan parken, pastorietuinen, groene pleinen, enz ...”.