386 graven van 1972 tot 1983 maken plaats voor nieuwe

Gepubliceerd op maandag 28 oktober 2019 12.02 u.
Na verloop van tijd ontstaat er plaatsgebrek op de begraafplaats en moeten de oudste graven (zonder concessie) plaatsmaken voor nieuwe. Dit is nu het geval op de begraafplaats van Retie-Centrum. 386 graven zullen binnenkort ontruimd worden.

Met Allerheiligen herdenken we onze overledenen. Tijdens deze periode trekken dan ook heel wat mensen naar het kerkhof om het graf van hun dierbaren mooi te maken.

Wanneer iemand overlijdt, wordt het stoffelijk overschot van deze persoon begraven of gecremeerd. Terwijl crematies een 30-tal jaar geleden eerder uitzonderlijk waren, wordt nu zo’n 70 % van de overledenen uit onze gemeente gecremeerd.

Vroeger kon je voor een graf een concessie aankopen, dit wil zeggen dat je dan voor een bepaalde periode in het ‘bezit’ bent van dit stuk grond. In het verleden kocht men op die manier vaak familiegraven aan, zodat nabestaanden die later overleden, konden worden bijgezet in het familiegraf.

Sinds 1982 kunnen er geen concessies meer worden aangekocht in Retie. Het is wettelijk bepaald dat de minimale periode van ‘grafrust’ 10 jaar bedraagt. Dit wil zeggen dat iemand die begraven wordt, minimaal 10 jaar op die plaats begraven blijft. In de praktijk bedraagt dit in Retie momenteel zo’n 35 jaar. Voor graven die als ‘lokaal historisch belangrijk’ worden beschouwd, kan het schepencollege beslissen om die graven intact te houden.

386 graven uit de periode van 1972 tot 1983 maken plaats voor nieuwe

Na verloop van tijd ontstaat er plaatsgebrek op de begraafplaats en moeten de oudste graven (zonder concessie) plaatsmaken voor nieuwe.

Dit is nu het geval op de begraafplaats van Retie-Centrum. Hier zullen 386 graven van de periode augustus 1972 tot juli 1983 ontruimd worden. In de plaats komt er een gedenksteen met alle namen van de ontruimde graven. De nabestaanden van deze overledenen zijn hierover geïnformeerd.

Zij kunnen tijdens de periode van 1 april tot 1 oktober 2020 alle grafstenen of gedenkstukken zoals foto’s, bloemen … verwijderen. Grotere elementen zoals een zerk, kruis … kunnen enkel verwijderd worden na een melding, maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Vanaf oktober 2020 zal het gemeentebestuur alle overgebleven grafmonumenten enz. kosteloos verwijderen en vernietigen.