Dienst voor onthaalouders Retie: Landelijke Kinderopvang

Landelijke Kinderopvang vzw organiseert opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wil je jouw kind laten opvangen door een onthaalouder? Dan zorgt Landelijke Kinderopvang voor de coördinatie ervan. De medewerkers kunnen je zeggen bij welke onthaalouder er nog plaatsen beschikbaar zijn of ze kunnen je kind op de wachtlijst plaatsen en dan word je geïnformeerd wanneer er ergens een plaatsje vrijkomt.

In onze regio zijn er een 15-tal onthaalouders. Per onthaalouder mogen maximum 4 kinderen voltijds worden opgevangen tijdens de dagopvang van 07.00 u. tot 18.00 u. In totaal kunnen er gemiddeld 170 kinderen bij een van de onthaalouders terecht.

De bijdrage die je als ouder betaalt voor de opvang door een onthaalouder, is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Wil je zelf aan de slag als onthaalouder? Bij Landelijke Kinderopvang maken ze je wegwijs in de voorwaarden waaraan je moet voldoen, jouw taken, de toelatingen die je nodig hebt, enzovoort.

Landelijke Kinderopvang

Leopoldstraat 24 bus 2
2300 Turnhout
T 070 24 60 41

E LKOturnhout@LandelijkeKinderopvang.be
W www.landelijkekinderopvang.be