Onderhoudswerken gemeentewegen 2018: update augustus '18

Vanaf mei worden er onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd aan volgende gemeentewegen:

 • Beukenlaan
 • Lage Weg
 • Jozef Cardijnstraat
 • Kromstraat
 • Goorstraat
 • Hofstraat
 • Kinschot
 • Kinschotseweg
 • Plas
 • Hanenberg


Update augustus 2018

Aannemer Colpin – Demeester heeft de onderhouds- en herstellingswerken aan gemeentewegen op maandag 13 augustus '18 opnieuw hervat. Volgende herstellingswerken zitten nog in de planning:

 • Kromstraat:
  De greppels en boordstenen worden uitgebroken en vernieuwd over de volledige lengte van de straat. De werken zullen beurtelings langs de even en oneven zijde worden uitgevoerd zodanig de bereikbaarheid van de woningen maximaal gegarandeerd kan worden. 
 • Lage Weg:
  Aansluitend op de werken in de Kromstraat zullen de kantstroken in de Lage Weg vernieuwd worden. Ook hier zal beurtelings gewerkt worden om de hinder te beperken.
 • Kinschotseweg:
  De aannemer dient ter hoogte van de brug met de Wamp nog een 40-tal meter beschadigde betonverharding te vernieuwen.
 • Kinschot:
  Vernieuwen van greppel en herstellen van verhoogde kruispunten (ten gevolge van extreme warmte)

Update 5 juni 2018

Voor de onderhoudswerken gemeentewegen :

 • Bestrijkingswerken Hanenberg – Plas zijn uitgevoerd, er dient enkel nog een borstelbeurt uitgevoerd te worden voor het wegnemen van overtollige steentjes.
 • Hofstraat: herstellingswerken aan betonvakken ter hoogte van Kabienstraat zijn gestart op maandag 4/6. De werken zullen ongeveer één week in beslag nemen en vervolgens dient het beton nog voldoende te kunnen uitharden. Er is beperkte hinder.
 • Jozef Cardijnstraat: ter hoogte van het pleintje aan de 3master worden enkele boorstenen en betonstraatstenen opnieuw gelegd zodat de veiligheid weer gegarandeerd kan worden.
 • Goorstraat: vanaf 11/6 is voorzien om verschillende betonvakken te herstellen.
 • Kinschot en Kinschotseweg: herstellingen aan een verhoogd kruispunt, greppel en kapotte betonvakken zullen aanvangen op maandag 18/6
 • Beukenlaan: de kantstrook en greppel worden over een lengte van ongeveer 200 m vernieuwd. Deze werken zullen normaal in de eerste week van juli worden uitgevoerd.


Update 15 mei 2018

Aannemer Colpin-Demeester heeft reeds voorbereidende werken uitgevoerd in Hanenberg en Plas. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen bestrijkingswerken worden uitgevoerd in week 22 (28 mei – 1 juni). 

Vanaf 4 juni zullen herstellingswerkzaamheden aanvatten aan betonvakken in de Goorstraat, Hofstraat, Kinschot en Kinschotseweg. Vervolgens zullen ook nog herstellingswerken uitgevoerd worden in de Jozef Cardijnstraat en Beukenlaan.

Na het bouwverlof worden de kantstroken en greppels in de Kromstraat en Lage Weg aangepakt en vernieuwd.