Onderhouds- en herstellingswerken 2022 - Molendijk

Gepubliceerd op maandag 5 december 2022 10.27 u.
Tijdens de afgelopen maand november werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan een gedeelte van de Molendijk, m.n. aan de grindweg gelegen tussen de Kastelsedijk en het kruispunt met Watermolen.

De weg in halfverharding werd verbeterd om het fietscomfort te verhogen en zodanig geprofileerd dat de waterhuishouding een langere levensduur van de weg toelaat.

Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde onderhoudswerken van de verbindingsweg tussen Kastelsedijk en Watermolen op lange termijn te verzekeren moet de aangebrachte verharding de nodige uithardingstijd krijgen. Om die reden wordt op advies van de aannemer en ontwerper er voor geopteerd om deze grindweg, uitgezonderd voor voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A, tijdelijk af te sluiten vanaf maandag 5 december 2022 tot en met woensdag 15 februari 2023.