Een vermoeden van asbest in jouw woning?

Gepubliceerd op dinsdag 8 december 2020 13.59 u.
Nieuw! Subsidies voor een asbestonderzoek en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie.

Wat?

IOK en OVAM helpen je graag om je woning asbestveilig te maken door het veilig en vakkundig laten verwijderen van asbesthoudende vloeren en leidingisolatie. In de eerste plaats komt er een asbestdeskundinge ter plaatse om vast te stellen of er inderdaad niet-hechtgebonden asbest aanwezig is in de leidingisolatie en/of vloerbedekking. Er zal ook een staalname gebeuren. IOK en OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op zich. Je betaalt een kleine vergoeding van 25 euro voor het rapport.

Niet-hechtgebonden asbest in vloerbedekking en leidingisolatie mag enkel door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden. Ook voor het verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal en vloerbedekking zijn er subsidies mogelijk.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaars van woningen of appartementen in één van de 29 gemeenten van het werkingsgebied van IOK, waaronder Retie valt.

Jouw voordeel

Wie deelneemt, hoeft zelf geen asbestdeskundige en erkende asbestverwijderaar te zoeken. IOK deed dit voor jou via een overheidsopdracht met hoge eisen.

Naast alle gezondheidswinsten geniet je van een heel voordelig tarief om leidingisolatie of vloerbedekking met asbest te verwijderen. IOK en OVAM dragen immers bij in 50% van de kostprijs (exclusief btw).

Dit met een maximumsubsidie van 5.000 euro voor een woning en 7.000 euro voor leidingisolatie in een appartementsgebouw. Je hoeft deze tussenkomst niet eerst zelf te betalen. IOK betaalt rechtstreeks aan de erkende asbestverwijderaar, maar komt niet tussen in het verschuldigde btw-bedrag.

Waarom?

Niet-hechtgebonden asbest houdt ernstige gezondheidsrisico’s in. Het doel is om jouw woning asbestveilig te maken.

In welke vloeren vind je asbest terug?

Asbestvezels zitten bij vloeren meestal goed vast in het bindmateriaal, bijvoorbeeld in vinylvloeren. Soms zijn asbestvezels ook losgebonden terug te vinden zoals in de kartonlaag onder vloerbedekking. Vaak is de vloerbekleding vastgelijmd met asbestlijm. Asbestlijm kan je herkennen aan de doorgaans zwarte kleur. De erg dunne asbestvezels in vloerbekleding zijn met het blote oog niet te zien. Een staalname biedt 100% uitsluitsel.

Wat is asbesthoudende leidingisolatie?

In het pleister rondom de leidingisolatie werd destijds asbest vermengd om de leidingen te verstevigen bij het uitzetten door warmte. Met het blote oog zijn deze erg dunne asbestvezels in het pleister niet te zien. Bij een onderzoek komt een asbestdeskundige bij je thuis een staal nemen op verschillende plaatsen op het pleister rondom de leidingen (mengstaal). In een erkend laboratorium wordt verder onderzocht of het pleister asbestvezels bevat. Op basis van ervaring schatten we in dat bij een kwart van de deelnemers de pleisterlaag geen asbestvezels bevat.

Ontzorging en subsidies bij verwijdering

Als na het asbestonderzoek blijkt dat de vloerbedekking en/of pleisterlaag in de leidingisolatie asbestvezels bevat(ten), kan je dit binnen het project van IOK en OVAM laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Je hoeft zelf niet op zoek naar een verwijderaar en je kan genieten van een heel voordelig tarief om de niet-hechtgebonden asbest te laten verwijderen.

Alle info vind je in de folder.

Hoe deelnemen?

1 Heb je een vermoeden van niet-hechtgebonden asbest in jouw woning?

Het productiejaar van een materiaal kan je een eerste aanwijzing geven. Ook plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn. Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

2 Hoe kan je een asbestonderzoek aanvragen?

Neem contact op met IOK via 014 56 27 75 of afvalbeheer@iok.be of schrijf je rechtstreeks in via www.iok.be/asbestproject. Duid zeker aan of je het onderzoek aanvraagt voor leidingisolatie of vloerbedekking (of voor beiden).

Na bevestiging van je inschrijving, vragen we om 25 euro te storten op rekeningnummer BE71 0910 0057 6369 (met vermelding dossiernummer). Vraag je een onderzoek aan voor zowel isolatie als vloerbedekking, dan schrijf je 2 x 25 euro over. Na ontvangst van dit bedrag, wordt het plaatsbezoek door de asbestdeskundige ingepland.

3 Verloop van het asbestonderzoek

De asbestdeskundige komt ter plaatse en onderzoekt de vloerbekleding en/of leidingisolatie. Indien nodig neemt de asbestdeskundige een mengstaal bij leidingisolatie of een staal van de asbestverdachte vloeren (na goedkeuring door de eigenaar). Na het bezoek en controle van het staal, ontvang je een rapport over hoe je de ruimte veilig kunt gebruiken in afwachting van een verwijdering. Dit om de verspreiding van schadelijke asbestvezels doorheen je woning te voorkomen. 

Het asbestrapport wordt aan de eigenaar en IOK overgemaakt. Het is een gedetailleerd rapport met foto’s en het aantal lopende meter leidingisolatie en/of het aantal m² vloerbekleding. Het rapport vermeldt ook wat de meest geschikte verwijdermethode is.

4 Je wilt overgaan tot verwijdering

Als je wilt overgaan tot de effectieve verwijdering van de asbesthoudende leidingisolatie en/of asbesthoudende vloerbedekking, geef je dit door aan IOK (afvalbeheer@iok.be).

IOK geeft jouw contactgegevens en het rapport door aan de erkende asbestverwijderaar.

De asbestverwijderaar doet een plaatsbezoek en maakt een offerte op, mede op basis van het rapport van de asbestdeskundige. 

Indien je akkoord gaat met de offerte en effectief de aanwezige asbesthoudende leidingisolatie en/of asbesthoudende vloerbedekking wilt laten verwijderen, worden 3 documenten ondertekend:

  • Opdrachtbevestiging (contractuele verbintenis tussen particuliere aanvrager en erkende asbestverwijderaar)
  • Aanvraagformulier voor financiële tussenkomst in de factuur van de erkende asbestverwijderaar:
  • De tussenkomst van IOK (OVAM) bedraagt 50% van de totale kosten, exclusief btw. Dit met een maximumsubsidie van 5.000 euro voor een woning en 7.000 euro voor leidingisolatie in een appartementsgebouw.
  • Je hoeft deze tussenkomst niet eerst zelf te betalen. IOK betaalt rechtstreeks aan de erkende asbestverwijderaar. IOK (OVAM) komt niet tussen in het verschuldigde btw-bedrag.
  • Een document voor de verklaring van 6% btw.

Vragen over dit project?

Kijk op www.iok.be/asbestproject
Bel de afvalinfolijn 014 56 27 75 of mail afvalbeheer@iok.be.

IOK en OVAM maken samen werk van jouw asbestveilige woning. Meer weten over hoe je veilig moet omgaan met asbest? www.ovam.be/naar-een-asbestveilig-vlaanderen