Openbaar onderzoek over een aanvraag tot oprichting en exploitatie van een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A-afval in Dessel

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 10.14 u.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/11/2019 tot en met 21/12/2019.

De burgemeester van Retie deelt mee dat, overeenkomstig artikel 6.4 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, door de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), Kunstlaan 14 te 1210 Brussel, bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), een vergunningsaanvraag werd ingediend voor de oprichting en exploitatie van een inrichting van klasse I te Dessel, voor berging van categorie A afval aan de oppervlakte.

De vergunningsaanvraag met bijlagen kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur, dienst Omgeving, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

U kan het dossier raadplegen op de website van het FANC: https://fanc.fgov.be/nl/oppervlakteberging-dessel.

Bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag kan u indienen via post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2470 Retie, of via mail aan omgeving@retie.be