Nieuwe regels buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 1 februari '21

Gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2021 12.35 u.
Op dinsdag 26 januari werden nieuwe regels voorgesteld voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De nieuwe richtlijnen gaan in vanaf 1 februari 2021. Dit weekend gelden de huidige regels dus nog.

De filosofie achter deze nieuwe richtlijnen is: minder ‘vermenging’ van bubbels doorheen de schoolweek, lager risico in kleinere groepen, nog meer aandacht op buitenactiviteiten …

Georganiseerd jeugdaanbod (jeugdwerk, sport, cultuur) voor kinderen tot en met 12 jaar:

 • Kinderen tot en met 12 jaar worden sterk aanbevolen zich te beperken tot één activiteit. Ze zullen niet langer én naar de jeugdbeweging én naar de sportclub kunnen gaan.
 • Ze mogen kiezen voor activiteiten die binnen of buiten doorgaan. Hier wordt geen onderscheid gemaakt. Er wordt echter gevraagd om maximaal in te zetten op buitenactiviteiten, in het bijzonder voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sport en spel.
 • De groepen bestaan uit maximaal tien kinderen, exclusief begeleider.
 • Begeleiders dragen te allen tijde een mondmasker.
 • Tijdens de krokusvakantie: bubbels van 25 kinderen maximaal, ook zonder begeleiding mee te tellen. Zorg voor een stabiele samenstelling doorheen de week.

Georganiseerd jeugdaanbod voor kinderen vanaf 12 jaar tot 18 jaar:

 • Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen opnieuw deelnemen aan activiteiten.
 • Ook zij moeten zich beperken tot één activiteit.
 • Enkel buitenactiviteiten zijn mogelijk. Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.
 • Activiteiten kunnen doorgaan met maximaal tien kinderen of jongeren, exclusief begeleider (geen uitzondering van aantallen in krokusvakantie).
 • Er geldt mondmaskerplicht voor 12-18-jarigen, tenzij bij intensieve inspanning. Voor begeleiding geldt te allen tijde mondmaskerplicht.
 • Voor niet-georganiseerd vrijetijdsaanbod blijft het samenscholingsverbod gelden en mag je buiten met max. 4 personen afspreken.

1 vaste buitenschoolse activiteit

Verder geldt een sterke aanbeveling aan ouders, voogden, enz. om samen met hun kinderen maximaal 1 buitenschoolse activiteit te kiezen. Maximum 1 hobby per week en liefst 1 vaste hobby voor de ganse periode.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gezinnen, niét bij de organisator van de activiteit!

Voorbeeld: in dezelfde week naar de voetbaltraining en de jeugdbeweging gaan kan niet. In dezelfde week 2x naar de voetbaltraining gaan in dezelfde groep van 10, kan wel.

Naschoolse opvang wordt daarin niet meegerekend. 

Volwassenen

Voor volwassenen verandert er niets. Binnenactiviteiten blijven verboden, buiten blijft de regel van max. 4 gelden.

Protocollen en MB

Alle geldende protocollen en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht tijdens de activiteiten.

Surf naar www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ voor de afspraken per sector.

Alle richtlijnen zijn na te lezen in het ministerieel besluit van 29.01.2021.