Nieuwe publicatie over de vergeten geschiedenis van het Koninklijk Domein der Kempen op komst

Gepubliceerd op dinsdag 7 maart 2023 8.45 u.
Bestel het boek Koning in de Kempen voor 20 maart en krijg 10 euro korting.

Tussen 1850 en 1950 bezat het Koningshuis bijna 4500 hectare gronden in de Kempen. Wat deed de Belgische Kroon met haar Kempense landerijen? Begin april verschijnt hierover de publicatie Koning in de Kempen. Het boek is het resultaat van jaren onderzoek en een samenwerking tussen verschillende lokale onderzoekers, archieven, heemkringen en landschapsexperts, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, erfgoeddienst Stuifzand en het plattelandsprogramma LEADER. Het boek kost 45 euro, maar wie voor 20 maart bestelt, krijgt 10 euro korting.

 

Koning in de Kempen vertelt het verhaal van een vergeten geschiedenis. Toen Leopold I aantrad als eerste koning der Belgen, kocht hij grote lappen grond in de streek rond Mol, Postel, Dessel, Retie en Geel, en stichtte er het ‘Koninklijk Domein der Kempen’. Niet toevallig waren de gronden die hij aankocht allemaal ‘woeste gronden’: onvruchtbaar heidelandschap en ontoegankelijke moerassen.

Waarom kocht het koningshuis Kempense gronden? Verbleven de Belgische koningen en hun familie wel eens op hun Kempense landgoed? Wat deed het koningshuis eigenlijk met hun Kempens domein? Welke impact hadden die activiteiten op het landschap? Zijn er vandaag nog sporen van de koninklijke ontginning te vinden? En welke nieuwe verhalen werden er na de verkoop van het domein aan dit landschap toegevoegd? Het zijn allemaal vragen die in de gloednieuwe publicatie beantwoord worden.


Geïnspireerd door het jarenlange onderzoek van Michel Willocx (Geels Geschiedkundig Genootschap) en Walter Raeymaekers (Heemkundige Kring Zeven Neten vzw) stelden Stuifzand & Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een team van lokale onderzoekers en heemkundigen samen waaronder het Stadsarchief Geel, de Molse Kamer voor Heemkunde en gemeentearchief, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel en de Rauwse geschiedeniswerkgroep. Zij duikelden de geschiedenis van het Koninklijk Domein der Kempen op in oude archieven, maar vooral in levendige verhalen van mensen die het nog meegemaakt hebben.

Via deze mensen kreeg de redactie ook een schat aan historische foto’s en kaarten. Auteurs Danny Van der Veken, Walter Raeymaekers en Janna Lefevere schreven de teksten. Els Oostvogels maakte op basis van het onderzoek kaarten en fotograaf Bart Van der Moeren bracht het landschap zoals het er vandaag uitziet in beeld. Het boek wordt uitgegeven bij Public Space. Het onderzoek en de uitgave van deze publicatie kadert in een ruimer project, ‘Koninklijke Kempen’, dat financiële steun krijgt van LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling van de EU.

Het boek met hardcover en linnen band telt 340 pagina’s, bevat meer dan 230 historische foto’s, 70 beelden van Bart Van der Moeren en meer dan 40 oude en nieuwe kaarten. Wie Koning in de Kempen voor 20 maart bestelt, krijgt 10 EUR korting en betaalt 35 EUR in plaats van 45 EUR.

Bestel voor 20 maart het boek en krijg 10 euro korting
Dit is een actie specifiek gericht aan de inwoners van onze gemeenten. We willen hen de kans bieden om het boek voor een prikkie aan te kopen (met dank aan de LEADER-subsidie)

Op 2 april is er een publieke boekvoorstelling door de auteurs in Tabloo, Dessel
Het boek is daar dan ook te koop, of af te halen voor wie vooraf bestelde.
Deze voorstelling kun je koppelen aan een bezoek aan de expo 'Landschap in Verandering' van het Jakob Smitsmuseum (ook in Tabloo)

Bestellen kan door 35 euro te storten op het rekeningnummer BE45 5230 8031 7489 (RL Kleine en Grote Nete). Vermeld bij je bestelling (1) ‘Koning in de Kempen’ (2) het aantal exemplaren (3) het afhaalpunt (Mol, Geel, Oud-Turnhout, Retie). Wil je het boek per post ontvangen? Dan betaal je een surplus van 15 EUR. Meer info over de publicatie, de afhaalpunten, afhaalmomenten en verkoop vanaf 3 april: www.koninklijkekempen.be | erfgoed@stuifzand.be