Gemeente Retie zet engagement als ‘Gezonde Gemeente’ verder

Gepubliceerd op maandag 5 augustus 2019 13.20 u.
Op 31 juli ’19 ondertekende de gemeente Retie als 11e Kempense gemeente een nieuw charter ‘Gezonde Gemeente’ voor de periode 2019-2024, waarmee het lokaal bestuur zich engageert om een samenhangend en preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen.

Dit gezondheidsbeleid biedt iedereen - en de meest kwetsbaren in het bijzonder - kansen en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat de gezonde keuze ook de meest makkelijke keuze wordt.

Succes vorige acties wordt verdergezet

Ook tijdens de periode 2014-2019 ging Retie dit engagement in samenwerking met Logo Kempen reeds aan. Als ‘Gezonde Gemeente Retie’ werkten we tijdens de vorige beleidsperiode aan succesvolle acties als ‘Retie stopt met roken’ en ‘Retie (be)weegt’. Dit jaar spitsen we ons als Gezonde Gemeente toe op onze geestelijke gezondheid met de actie ‘Gezond Retie – Fit in je hoofd’.

 

“De officiële charterondertekening van vandaag zie ik als een verderzetting van onze samenwerking in de weg naar een gedragen lokaal preventief gezondheidsbeleid”, zegt Birgit Massagé, stafmedewerker bij Logo Kempen. “Retie is nu de 11e Kempische gemeente die het charter opnieuw ondertekent. Logo Kempen wil graag samen bekijken hoe we van Retie een nóg ‘Gezondere Gemeente’ kunnen maken.”

Samenwerking vormt de sleutel tot succes

De samenwerking tussen Logo Kempen en gemeente Retie bestaat al verschillende jaren. Retie was één van de 15 Kempense gemeenten die van 2011 tot 2013 deelnam aan ‘Zot van Gezond’, een gezond voedings-en bewegingsbeleid in kleinere gemeenten. Sinds 2014 ging Retie dan officieel als ‘Gezonde Gemeente’ door het leven, door de ondertekening van het charter 2014-2019.

Gezondheid is iets wat ons allen aanbelangt. Het uitbouwen van een sterk netwerk van partners binnen en buiten de gemeente vormt een belangrijke factor voor goede gezondheidsresultaten. Een doordacht preventief gezondheidsbeleid vraagt tijd, middelen en mensen en zit verweven in verschillende beleidsdomeinen.

Logo Kempen begeleidt lokale besturen en organisaties uit de onderwijs-, bedrijven-, zorg- en welzijnssector. Vlaamse gezondheidsdoelstellingen worden vertaald naar een lokaal en regionaal beleid, gezonde acties en duurzame projecten. Zo zorgen we voor minder rokers, drug- en alcoholgebruikers, meer mensen in beweging en met een gezond gewicht, meer veerkrachtige mensen, meer gevaccineerden, minder valpartijen bij senioren, meer kankers tijdig opsporen en minder invloed van milieu op onze gezondheid. 

Gezond Retie 2019: Fit in je hoofd

Dit jaar spitsen we ons als ‘Gezonde Gemeente’ toe op onze geestelijke gezondheid met de actie ‘Gezond Retie – Fit in je hoofd’. Heel het jaar door zetten we verschillende laagdrempelige acties op met als doel het thema bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. De aandacht gaat niet zozeer naar moderne ziekten als een burn-out en depressie, maar naar dagdagelijkse zaken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons mentale welzijn.

Om de campagne aan te kondigen, werden etalages en ramen bij Retiese handelszaken en organisaties rond de jaarwisseling opgefleurd met positieve boodschappen en vrolijke spreuken. In januari kwam Tommy Browaeys langs met zijn lezing over ‘Slakkengeluk’. Maart werd uitgeroepen tot complimentenmaand met een ‘complimentenboom’ in het gemeentehuis en de bib en een ‘gevoelsstand’ op de jaarmarkt.

Recent werd een reglement rond het organiseren van een speelstraat goedgekeurd, waarbij buurtbewoners een aanvraag kunnen doen om hun straat gedurende een bepaalde periode af te sluiten. Zo hebben kinderen de kans om zorgeloos in een verkeersvrije straat te spelen en bovendien zorgt dit voor meer ontmoetingskansen voor buurtbewoners.

Van 1 tot 10 oktober loopt ook de ‘10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Tijdens deze periode organiseren we ook heel wat activiteiten, hou hiervoor zeker de gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten!