N18 tussen Retie en Dessel vanaf vrijdag 28/04 terug in beide richtingen opengesteld

Gepubliceerd op woensdag 26 april 2023 11.07 u.
Sinds april 2021 zijn er op de gewestweg N18 tussen Dessel en Retie heel wat werken uitgevoerd. De afgelopen twee jaar is er ingezet om het verkeer maximaal in één richting over de N18 mogelijk te houden. Daarnaast waren er omleiding voorzien langs de N118 (Geelsebaan).

De opeenvolging van verschillende ingrepen heeft voor de nodige hinder gezorgd, maar het einde is in zicht.

 

Realisaties

De afgelopen twee jaar zijn er heel wat zaken gerealiseerd. Zo is de rijwegverharding in betonstraatstenen in het centrum van Dessel (Markt) aangepakt en gewijzigd naar asfaltverharding. Ook werd het betonnen wegdek in Retie met de gemeentegrens van Dessel opengebroken en vervolgens is daar ook een nieuwe asfaltverharding gelegd.

In functie van de aanleg van verbrede en meer comfortabele fietspaden gebeurden er noodzakelijke verplaatsingswerken, uitgevoerd door verschillende nutsmaatschappijen. Op Reties grondgebied is het fietspad heraangelegd in asfaltverharding. Daarnaast is de openbare verlichting vernieuwd en werd het bovengronds net ondergronds gebracht. Op het grondgebied van Dessel is de riolering vernieuwd en is bijkomend een regenwaterafvoer voorzien. Fietspaden zijn in beton aangelegd. Voor de aanleg van de fietspaden zijn er middelen vanuit Vlaanderen voorzien.

Resultaat

Het hele project heeft uiteindelijk gezorgd voor een noodzakelijke verbetering van de fietspadinfrastructuur en heeft geleid tot het verminderen van verharding. In Dessel zijn nu alle huizen langs de Turnhoutsebaan aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en wordt het regenwater maximaal plaatselijk geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast werden zowel in Retie als in Dessel WADI’s (Een WADI is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren).aangelegd voor het verzamelen van regenwater zodat het ter plaatse kan infiltreren in de bodem. In Retie werden bovendien baangrachten maximaal opengelegd.

Einde werken

De verschillende partners, gemeente Retie, gemeente Dessel, Agentschap Wegen en Verkeer, PIDPA zijn dan ook blij om het einde van de werken aan te kondigen op vrijdag 28 april, en zo de rijweg en fietspad over het volledige traject opnieuw in beide richtingen te kunnen openstellen.