Opeenvolgende werken op N18 tussen Retie en Dessel

Gepubliceerd op dinsdag 11 mei 2021 15.59 u.
2021 wordt een druk jaar voor de N18 (Turnhoutsebaan en Molsebaan) tussen Retie en Dessel. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Fluvius en de gemeenten Retie en Dessel plannen verschillende werkzaamheden op de N18. Vanaf nu vangen de werken aan de nutsleidingen aan.

Vanaf april staan er drie projecten op de planning voor deze gewestweg. Die moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

Verschillende projecten op N18

Vernieuwing wegdek in centrum van Dessel

In de tweede week van de paasvakantie (12-16 april 2021) vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Turnhoutsebaan in Dessel centrum, ter hoogte van de Markt. De klinkers van de rijbaan verdwijnen er en maken plaats voor een rijbaan in asfalt. De werfzone strekt zich uit over ongeveer 200 m tussen de kruispunten met de Hannekestraat en de Hofstraat. Gedurende vijf dagen moet het verkeer een lokale omleiding volgen rond het centrum. Bestemmingen in de werfzone blijven steeds bereikbaar via de fiets- en voetpaden.

Aanleg asfalt t.h.v. Werbeek (Retie)

Vanaf maandag 19 april 2021, is over een lengte van één kilometer de betonverharding vervangen door asfalt. Zo werd ook het laatste gedeelte van de verouderde betonplaten vervangen en is het traject tussen Retie en Dessel volledig uitgevoerd in asfalt.

Werken aan nutsleidingen en fietspaden

Vanaf mei 2021 vinden er langs en op de N18 tussen Dessel en Retie aansluitend ook werken aan de nutsleidingen, rioleringen (enkel grondgebied Dessel) en fietspaden plaats. Deze werken vinden plaats tussen de brug over de Zwarte Neet tot aan het kruispunt met Klaaseind x Koolvenstraat. Dit gehele traject wordt opgedeeld in verschillende fasen met telkens een andere impact op het verkeer. De verschillende fasen voor gemeente Retie zijn gekend. Die voor gemeente Dessel zijn niet mee opgenomen in deze communicatie.

Fase 1:

  • Start mei 2021 en einde augustus 2021. Tijdens deze fase worden de bomen gerooid, het fietspad aan de even zijde verbreed en worden de eerste nutswerken uitgevoerd aan de oneven zijde van de Molsebaan in Retie.

Fase 2:

  • Start augustus 2021 en einde september 2021. Tijdens deze fase wordt er langs de oneven zijde het tweede gedeelte van de nutswerken uitgevoerd. Dit enkel nog op het grondgebied Retie

Fase 3:

  • Aansluitend op de vorige fase worden de individuele huis-aansluitingen overgekoppeld en wordt ook het nieuwe fietspad geplaatst langs de oneven zijde in gemeente Retie

Fase 4:

  • Na het realiseren van de nieuwe fietspad wordt dezelfde volgorde van nutswerken herhaald aan de even zijde. Hierover communiceren we later meer.

De hinder voor de fietsers wordt zoveel mogelijk beperkt door steeds een dubbelrichtingsfietspad te voorzien met in het begin en het einde veilige oversteekplaatsen gedurende de gehele tijd dat het fietspad langs 1 zijde is onderbroken.

Om de nutswerken veilig te kunnen uitvoeren wordt de werf ingericht met mobiele verkeerslichten waardoor de doorgang langsheen de werf beurtelings verloopt, maar er wel steeds doorgaand verkeer mogelijk is in de beide richtingen. Als deze verkeerslichten niet nodig zijn, worden deze uitgeschakeld zodat het verkeer terug maximaal kan doorstromen.

Communicatie

De bewoners langsheen de Molsebaan die geïmpacteerd zijn door de nutswerken worden individueel verwittigd door de aannemer die de werken zal uitvoeren. Hiervoor wordt een brief in de bus gestoken met de juiste contact-gegevens en een omschrijving van de aard van de hinder. Op die manier kunnen er concrete afspraken gemaakt worden.

Specifieke vragen over de werken zelf kun je sturen naar E dossieradministratie.kempen@fluvius.be. Vermeld daarbij voor een vlotte verwerking het dossiernummer HNW 329741.

Goede afstemming voor minder hinder

De verschillende fasen gaan onvermijdelijk een impact hebben. Het verkeer tussen Retie en Dessel zal een hele tijd rekening moeten houden met hinder op de weg en omleidingen. De planningen van de drie projecten zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om de hinder te beperken.

Eens de wegenwerken achter de rug zijn, zal de gewestweg er een stuk veiliger en comfortabeler bijliggen.