Werken op N18 tussen Retie en Dessel gaan volgende fase in

Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2022 15.23 u.
Sinds 18 mei is de N18 (Molsebaan/Turnhoutsebaan) op Dessels grondgebied volledig onderbroken voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met Koolvenstraat. Er is een omleiding voorzien. Op Reties grondgebied zal vanaf 30 mei het fietspad langs de zijde met even huisnummers worden aangepakt.

Nieuwe fietspaden langs N18

In Retie komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de rijweg. Eerder werden er langs het traject al nutswerken uitgevoerd en werd het laatste stukje betonverharding vervangen door asfalt. In Dessel wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de projectzone.

Enkelrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanuit Mol richting Retie

Tijdens de werken kan het gemotoriseerd verkeer in één richting rijden, van Mol naar Retie. Het verkeer richting Mol, volgt een omleiding via N118 (Geelsebaan).

Aangezien er ook daar werken aan het fietspad aan de gang zijn, zijn deze omleidingen op elkaar afgestemd.

Vanaf 18 mei zal ter hoogte van kruispunt Koolvenstraat (grondgebied Dessel) de N18-Turnhoutsebaan volledig onderbroken worden voor alle verkeer.

De werken zullen ongeveer een 6-tal weken in beslag nemen.

Omdat de verkeerssituatie voor fietsers op de N18-Turnhoutsebaan toch te gevaarlijk is, zullen fietsers vanaf maandag 23 mei 2022 eveneens een omleiding moeten volgen.
Deze omleiding zal gaan via Kuilender – Spinnerstraat – Pastorijstraat.

Op de website van Dessel vind je hierover ook meer informatie: www.dessel.be/n18-turnhoutsebaan-volledig-afgesloten-voor-alle-verkeer-vanaf-woensdag-18-mei

Vanuit Mol richting Retie (vanaf 18.05.'22)

Het verkeer komende vanuit Mol zal hiervoor plaatselijk worden omgeleid :

 • Vrachtverkeer: via Broekstraat – Boeretangsedreef – Kastelsedijk – Geelsebaan richting Retie
 • Personenwagens:
  • Lokaal verkeer via Kwademeer – Kattenberg – Bleekstraat terug naar N18-Turnhoutsebaan richting Retie
  • Doorgaand verkeer via Kwademeer – Bergenstraat – Brasel – Geelsebaan richting Retie

Vanuit Retie richting Mol (vanaf 18.05.'22)

Omleiding via Geelsebaan (N118) blijft behouden en wijzigt niet.

Fietsers in beide richtingen langs één zijde

Fietsers dienen geen omleiding te volgen, zij kunnen via tijdelijke dubbelrichtingsfietspaden passeren.

Bussen De Lijn

De bussen van De Lijn van Retie richting Dessel/Mol zullen omgeleid worden over Meierend/Bosend.

Meer info: www.retie.be/aangepaste-haltes-de-lijn-tijdens-werken-N18 en  www.delijn.be.

Afsluiten kruispunt Werkbeek – Zandstraat: wijziging zijde werken vanaf 30 mei '22

Tijdens de aanleg van het fietspad aan de oostkant (zijde met oneven huisnummers) zal het kruispunt met Werbeek afgesloten worden. 

Vanaf 30 mei '22 zullen de werken aan de westkant (zijde met even huisnummers) starten. Op dat ogenblik zal het kruispunt met Zandstraat afgesloten worden.

Update 19.05.'22

De aannemer asfalteert momenteel de oostzijde van het fietspad. Daarna zullen de laatste inritten worden aangelegd en worden de bermen afgewerkt.

Vanaf maandag 30 mei '22 zal het fietspad aan de oostzijde (zijde met oneven huisnummers) opengesteld kunnen worden voor het fietsverkeer (op grondgebied Retie). Dan wordt ook de omschakeling naar de westzijde (zijde met even huisnummers) van de Molsebaan gepland.

Op 30 mei start aannemer Roos met de opbraak van het bestaande fietspad aan de westzijde, zodat de nutsleidingen kunnen worden aangelegd.

De aannemer zal hierbij minder hinder steenslag voorzien voor de huistoegangen en handelspanden. Vanaf maandag 7 juni legt de aannemer in opdracht van PIDPA nieuwe leidingen aan langs de westzijde. Dit zal een 8-tal weken in beslag nemen. Aansluitend start aannemer ROOS met de aanleg van het fietspad, de bermen en de profilering van de grachten.

De omleiding voor het verkeer blijft in deze fase hetzelfde, ook de rijrichting voor het verkeer vanuit Mol blijft behouden. Let op: van 18 mei tot aan het bouwverlof wordt het verkeer vanuit Mol richting Retie wel omgeleid in Dessel centrum (afsluiting kruispunt met Koolvenstraat).

Vanaf dan is de Zandstraat niet meer bereikbaar via de Molsebaan en wordt Werbeek opnieuw opengesteld.

Timing van de werken

De werken worden gefaseerd uitgevoerd door aannemer Roos.

In grote lijnen kan volgende planning, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, voor heel de projectzone worden meegegeven:

Retie

 • Aanleg fietspad (oost, oneven zijde): april ’22 - juni ‘22
 • Werken nutsmaatschappijen (west, even zijde): juni ’22 - augustus ‘22
 • Aanleg fietspad (west, even zijde): augustus ’22 - oktober ‘22

Dessel

 • Riolering en wegenis Koolvenstraat: april ’22 - juli ’22
 • Kruispunt Koolvenstraat - Turnhoutsebaan: medio mei ’22 - eind juni ‘22
 • LET OP: volledige afsluiting van N18 -> omleidingen
 • Riolering en fietspad (west): april ’22 – september ‘22
 • Riolering en fietspad (oost): september ’22 – voorjaar ‘23

Maximale bereikbaarheid

Deze werken zullen uiteraard voor de nodige hinder zorgen. De aannemer streeft naar maximale bereikbaarheid van de woningen tijdens de uitvoering van de werken. Bewoners binnen de werkzone zullen tijdig door de aannemer geïnformeerd worden over de impact van de werken en de eventuele gevolgen ervan voor de bereikbaarheid van hun woning of handelszaak.

Toelichting door aannemer ROOS

Communicatie

De bewoners langsheen de Molsebaan die geïmpacteerd zijn door de nutswerken worden individueel verwittigd door de aannemer die de werken zal uitvoeren. Hiervoor wordt een brief in de bus gestoken met de juiste contact-gegevens en een omschrijving van de aard van de hinder. Op die manier kunnen er concrete afspraken gemaakt worden.

Specifieke vragen over de werken zelf kun je sturen naar E dossieradministratie.kempen@fluvius.be. Vermeld daarbij voor een vlotte verwerking het dossiernummer HNW 329741.