Regels voor dragen van mondmasker blijven behouden in provincie Antwerpen

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020 0 u.
Hoewel er op federaal niveau een versoepeling voor het dragen van een mondmasker op publieke plaatsen werd aangekondigd, blijven in de provincie Antwerpen dezelfde regels van kracht.

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, op de
continuïteit van de maatregelen, duidelijkheid en uniformiteit voor de burgers, en gelet
op de huidige epidemiologische situatie, zullen in provincie Antwerpen de regels voor het
dragen van mondneusmaskers zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni en
aangepast in het Ministerieel besluit van 25 september, ongewijzigd blijven.

De regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals ze de voorbije weken nationaal
van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen behouden. Hierover tekende
gouverneur Cathy Berx op 1 oktober 2020 een politieverordening, en dit mede op verzoek van de burgemeesters. Zij willen graag duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen
van mondneusmaskers in de provincie Antwerpen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:

 • in de omgeving van onderwijsinstellingen binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden.
 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;
 • voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • voor het keukenpersoneel in de horeca;
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in casino’s en speelautomatenhallen;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • evenementen;
 • betogingen.


Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties, zeker wanneer er geen veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen verschillende personen gegarandeerd kan worden. Het is dan ook verplicht om vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een mondmasker bij te hebben

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verflucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.